Don't Miss
Home » Wiadomości » Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – zgłoś swój pomysł!

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – zgłoś swój pomysł!

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)Szanowni Państwo!

Przystępujemy do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” do wzięcia udziału w jej tworzeniu.

Aby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku), musi opracować strategię, która określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie do rozwoju obszaru, co pozwoli nam kultywować naszą tradycję, rozwijać lokalną kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

Lokalna Strategia Rozwoju będzie podstawą do dysponowania przyznaną pulą pieniędzy na działania zaplanowane w dokumencie. By dokument był rzetelny, odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców i spełniał ich oczekiwania, chcemy skonsultować go w jak najszerszym gronie mieszkańców. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców terenu LGD Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” do wypełnienia karty projektowej, w której można zawrzeć własne pomysły, sugestie i potrzeby. Wszystkie uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane, a najciekawsze propozycje uwzględnione w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Kartę prosimy przesłać na adres Stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do naszego biura w Warysiu.

LGD KNP