Don't Miss
Home » Wiadomości » Nowe diety radnych

Nowe diety radnych

marcingluszekNowe stawki diet dla radnych przyjęła większością głosów Rada Gminy Dębno. „Za” opowiedziało się dziesięciu radnych, „przeciw” były dwie osoby, a od głosu wstrzymało się 6 radnych.

Zanim doszło do głosowania wiceprzewodnicząca Rady Ewa Płaneta powołując się na analizy prawne poinformowała, że nie ma przeszkód, by radny będący równocześnie sołtysem pobierał dietę. Radny Marek Przeklasa przypomniał natomiast, że jako jeden z nielicznych był przeciwny podnoszeniu diet radnym. – Zastanówmy się, czy robić to teraz – apelował. – Przedyskutowaliśmy to już na Komisji finansów – replikowała radna Ewa Płaneta.
Zaraz potem w głosowaniu radni przyjęli nowe stawki diet  formie miesięcznego ryczałtu. Przewodniczący Rady Gminy Dębno otrzymywać będzie 1216 zł miesięcznego ryczałtu, przewodniczący komisji Rady Gminy Dębno – 600 zł, radny należący do więcej niż jednej komisji – 500 zł, radny jednej komisji – 300 zł, radny nie pełniący funkcji – 200 zł, a radny delegowany do związku – 100 zł.
Zgodnie z przyjętą uchwałą w razie nieobecności radnego na sesji, dieta ulegnie zmniejszeniu o 50 procent, a w przypadku absencji na posiedzeniu komisji o 25 procent. W razie, gdyby w danym miesiącu nie było sesji Rady ani posiedzeń komisji, dieta nie przysługuje. Osoby, które łączą funkcję otrzymają jedną ,wyższą dietę.

ug