Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nowe okręgi uchwalone

Nowe okręgi uchwalone

Przy jednym głosie sprzeciwu Rada Gminy Dębno przyjęła uchwałę wprowadzającą nowy podział na okręgi wyborcze, który obowiązywać będzie podczas najbliższych wyborów samorządowych. Decyzja ta wynikająca z uchwalenia przez Sejm nowej ordynacji wyborczej oznacza, że w każdym okręgu wybierać będziemy tylko jednego radnego.

U podstaw przyjętego podziału leży liczba mieszkańców i granice sołectw. Nowa ordynacja wprowadziła pojęcie normy przeliczeniowej będącej ilorazem liczby mieszkańców i liczby mandatów. Dolny próg liczby mieszkańców w okręgu wyborczym ustalono na ½ normy przeliczeniowej, a górny na 1½ normy przeliczeniowej. W związku z tym, że w gminie składającej się z 13 sołectw jest do zdobycia 15 mandatów nie było możliwe ustalenie granic okręgów zgodnych z granicami sołectw.

W efekcie ustalono, że  większe okręgi zostaną podzielone na dwa odrębne okręgi, a sołectwa nie spełniające wymogów co do minimalnej liczby mieszkańców w okręgu zostaną dołączone do innego sołectwa. Dla jednych sołectw będzie to korzystniejsze rozwiązanie, dla innych – nie. Pewny mandat zyska np. Jastew, która dotąd tworzyła jeden okręg z Wolą Dębińską. Maszkienice natomiast mające dotychczas dwa mandaty, teraz będą miały jeden.

Podział Gminy Dębno na_okręgi_wyborcze

ug