Don't Miss
Home » Wiadomości » Nowy sprzęt dla jednostki OSP z Poręby Spytkowskiej

Nowy sprzęt dla jednostki OSP z Poręby Spytkowskiej

Nowy sprzęt dla jednostki OSP z Poręby Spytkowskiej

Nowy sprzęt dla jednostki OSP z Poręby Spytkowskiej

22 października burmistrz Brzeska Tomasz Latocha uroczyście przekazał strażakom ochotnikom z Poręby Spytkowskiej sprzęt i odzież ochronną, których zakup kosztował blisko 24 tysiące złotych. Blisko połowa tej kwoty to dotacja, jaką gmina Brzesko otrzymała w ramach programu „Bezpieczna Małopolska 2019” finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Wniosek o przyznanie dotacji przygotowali pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju.

Po zakupie samochodu o wartości 800 tysięcy złotych dla strażaków z Jadownik, gmina Brzesko otrzymała kolejną dotację. Pozyskane pieniądze zostały przekazane na doposażenie kolejnej jednostki. Sprzęt dla jednostki z Poręby Spytkowskiej ułatwi strażakom prowadzenie akcji i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Strażacy z Poręby dostali agregat prądotwórczy, mobilny maszt oświetleniowy LED, rozdzielacz kulowy, sygnalizator bezruchu sześć kompletów ubrań specjalnych, cztery pary specjalistycznych butów, kamizelki ratunkowe i hełmy.

W skład jednostki wchodzi 67 osób – 62 mężczyzn i 5 kobiet, do wyjazdów do akcji jest przygotowanych i wyszkolonych 34 druhów. Każdego roku druhowie biorą udział w blisko trzydziestu wyjazdach do wypadków drogowych, pożarów, także do akcji powodziowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej jest wpisana do rejestru jednostek wojewody małopolskiego współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego. Co roku strażacy podnoszą i doskonalą swoje umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Jednostka bierze czynnym udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, w jej ramach działa Dziecięca Drużyna Pożarnicza. Ważnym wydarzeniem odbywającym się dzięki współpracy strażaków z sołectwem i gminą są Małopolskie Dni Ratownictwa realizowane po raz pierwszy w ubiegłym roku. Warto podkreślić, że w ramach tego wydarzenia dla 60 mieszkańców zorganizowano kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

brzesko.pl