Don't Miss
Home » Wiadomości » Nowy wójt, nowy przewodniczący

Nowy wójt, nowy przewodniczący

kozlWiesław Kozłowski złożył dzisiaj ślubowanie podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Dębno i formalnie objął urząd Wójta Gminy Dębno.

Zgodnie z obowiązującym prawem ślubowanie złożyli najpierw nowo wybrani radni, a zaraz potem to samo uczynił nowy Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Wyniku wyborczego pogratulował mu Grzegorz Brach, ustępujący po 12 latach sprawowania władzy. Równocześnie publicznie poinformował swojego następcę o najważniejszych projektach inwestycyjnych przygotowanych do realizacji. Wymienił, jako najbardziej istotną, rozbudowę oczyszczani ścieków w Maszkienicach i dalszą budowę kanalizacji sanitarnej. Podkreślał przy tym, że stan finansów gminy jest dobry, a poziom zadłużenia relatywnie niski.

Wiesław Kozłowski, który zwyciężył  w pierwszej turze, dziękował swojemu poprzednikowi za dotychczasową pracę, podkreślając jej dobre efekty. Obaj panowie uścisnęli sobie dłonie.

Jednym z najważniejszych  punktów sesji, którą rozpoczął radny senior Tadeusz Hebda, był wybór przewodniczącego Rady Gminy Dębno. Spośród dwójki kandydatów wymaganą większość 8 głosów uzyskał Piotr Matura. Jego rywalka Elżbieta Rzepa otrzymała 7 głosów.

Galeria zdjęć <<<

ug