Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Ochotniczo ale profesjonalnie – zakończenie projektu realizowanego przez OSP Górka

Ochotniczo ale profesjonalnie – zakończenie projektu realizowanego przez OSP Górka

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce zakończyła realizację projektu „Ochotniczo ale profesjonalnie – szkolenia dla strażaków ochotników”, w który zaangażowanych było 32 członków OSP z gminy Szczurowa. Głównym celem zadania było podniesienie kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Szczurowa prowadzące do zwiększenia skuteczności i sprawności podejmowanych przez nich działań ratowniczych.

W trakcie ośmiu miesięcy realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń, które w znaczący sposób wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  Odbył się kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy składający się z wykładów i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu medycznego. Celem szkolenia było  przygotowanie strażaków do podejmowania akcji ratujących życie i zdrowie ludzkie, współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu zdarzenia do momentu przekazania ich służbom medycznym. Kolejnym etapem realizacji projektu były ćwiczenia z orientacji w terenie i przeprowadzania akcji ratowniczo-poszukiwawczych. W trakcie  szkolenia uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności orientacji w terenie, posługiwania się mapą i kompasem, poznali zasady bezpiecznego dowodzenia i współpracy grupy w różnych warunkach i terenie.

W ramach projektu została przeprowadzona akcja honorowego krwiodawstwa. Ponadto, po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu przeprowadzili ćwiczenia gminne w celu podzielenia się z  zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi strażakami.

Realizacja projektu przyczyniła się do realnej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków ochotników  i wpłynęła na rozwój współpracy pomiędzy jednostkami OSP. Działania podjęte w projekcie w znaczny sposób wpłynęły na aktywizację młodych ludzi i przyczyniły się do podejmowania samodzielnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Zadanie było realizowane w partnerstwie z Gminą Szczurowa oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku.

Na realizację projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Górce otrzymała dotację z Powiatu Brzeskiego w wysokości 5.500 zł. Wkład własny OSP Górka wyniósł 5.600 . Całkowity koszt projektu – 11.100 zł.

Koordynator projektu był Piotr Mikuś.

Zadanie publiczne pn. „Ochotniczo ale profesjonalnie – szkolenia dla strażaków ochotników” było współfinansowane przez Powiat Brzeski.

IB