Don't Miss
Home » Wiadomości » Od 14 lipca nabory wniosków w „Kwartecie”

Od 14 lipca nabory wniosków w „Kwartecie”

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych. Prawdopodobnie to już ostatnia okazja, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach programu LEADER z puli przeznaczonej na lata 2007-2013.

Nabory, które zaplanowano w dniach od 14 do 28 lipca 2014 roku, zostaną przeprowadzone w ramach wszystkich czterech działań:
Odnowa i rozwój wsi – limit środków: 640 290,14 zł
Małe projekty – limit środków: 161 621,08 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków: 104 045,50
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków: 216 481,00 zł

Nabory te można było ogłosić w związku z niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na realizację Lokalnej Strategii Wdrażania na lata 2007-2013.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia – Waryś 327 A. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów podczas oceny Rady, o kolejności na liście projektów wybranych do finansowania decyduje kolejność złożenia wniosków.

Zanim jednak beneficjenci będą składać wnioski, mogą skorzystać z doradztwa eksperta. „Kwartet na Przedgórzu” organizuje takie spotkania doradcze w czterech miejscowościach:

7 lipca, godz. 9.00 – 12.45

BRZESKO, Punkt Informacyjny LGD

pl. Kazimierza Wielkiego 8, p. 108

7 lipca, godz. 14.00 – 17.45

DĘBNO – Punkt Informacyjny LGD

Urząd Gminy w Woli Dębińskiej, p. 2

8 lipca, godz. 9.00 – 12.45

WARYŚ – siedziba Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327 A

8 lipca, godz. 14.00 – 17.45

RADŁÓW – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

pl. Kościuszki 3

Więcej informacji pod nr. tel. 14 684 66 66 lub na www.kwartetnaprzedgorzu.pl

KNP