Don't Miss
Home » Wiadomości » Od 22 listopada do 16 grudnia tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

Od 22 listopada do 16 grudnia tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

W związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018 na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Od 22 listopada do 16 grudnia granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Takich miejsc będzie w sumie 264. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola realizowana będzie w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom SG przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym.

Granicę będzie można przekraczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 264: na granicy z Czechami – 142, ze Słowacją  – 62, z Niemcami – 48, z Litwą – 12. Pełna lista stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej (…) .

Kontrolowane będą jedynie osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do naszego kraju.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów oraz zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Straż Graniczna posiada doświadczenie w zakresie tymczasowo przywróconej kontroli granicznej, ponieważ kontrola była przywracana na polskiej granicy już trzykrotnie – podczas EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 roku oraz na Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w 2016 roku. Zdobyte doświadczenia pokazują, że działania realizowane w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej nie powodują istotnych utrudnień na drogach przecinających granicę państwową.

Przekroczenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 500 zł. Decyzję o karze będzie podejmował funkcjonariusz podczas kontroli, biorąc
pod uwagę okoliczności zdarzenia.

Podczas wycieczki szlakami granicznymi należy być ostrożnym, ponieważ szlak nie jest uznawany
za przekraczający granicę, nawet jeśli chwilowo biegnie po stronie sąsiedniej. Zakazane jest już jednak schodzenie do słowackich czy czeskich dolin.

MAŁOPOLSKA

Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką przekraczanie granicy państwowej dozwolone będzie w 62 lokalizacjach. Przy czym w terytorialnym zasięgu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu pozostaje 36 przejść granicznych, w których dozwolone będzie przekraczanie granicy państwowej.

Są to przejścia graniczne w miejscowościach:

 1. Konieczna
 2. Wysowa – Zdrój – Regetovka
 3. Blechnarka
 4. Wysowa – Zdrój – Cigel’ka
 5. Muszynka
 6. Muszyna – Plaveč
 7. Leluchów
 8. Muszyna – Legnava
 9. Żegiestów – Sulin (w rejonie znaku granicznego II/33/4)
 10. Wierchomla
 11. Piwniczna – Zdrój – Mnišek nad Popradom
 12. Piwniczna
 13. Piwowarówka
 14. Eliaszówka
 15. Jaworki – Litmanowá
 16.  Jaworki – Stránany
 17. Szlachtowa
 18. Szczawnica – Lesnica ( w rejonie znaku granicznego II/91)
 19. Szczawnica – Lesnica (w rejonie znaku granicznego II/94)
 20. Sromowce Niżne
 21. Sromowce Wyżne
 22. Niedzica
 23. Kacwin
 24. Kacwin (w rejonie znaku granicznego II/140)
 25. Łapszanka
 26. Jurgów
 27. Łysa Polana
 28. Rysy
 29. Góra Magura
 30. Chochołów
 31. Chochołów (w rejonie znaku granicznego III/1)
 32. Chyżne
 33. Winiarczykówka
 34. Przywarówka
 35. Babia Góra
 36. Zawoja – Czatoża.

Kontrole zostaną przywrócone również na lotniczym przejściu granicznym w Krakowie-Balicach. Będą one prowadzone na wytypowanych wewnętrznych połączeniach lotniczych na podstawie: analizy ryzyka, profilingu osób oraz wcześniejszych informacji o osobach mogących zakłócić porządek publiczny.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie Balicach, w okresie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, będą wspierani prze strażników granicznych z innych jednostek organizacyjnych KaOSG. Ma to na celu zapewnienie płynności odpraw granicznych oraz bezpieczeństwa.

Apelujemy do wszystkich podróżnych, udających się w podróż drogą lotniczą, aby odpowiednio wcześniej stawiali się do odprawy granicznej na lotnisku oraz pilnowali swoich bagaży.

Rozporzadzenia_Ministra_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_z_dnia_18_pazdziernika_2018_roku_

w_sprawie_przywrocenia_tymczasowo_kontroli_granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

 

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl