Don't Miss
Home » Wiadomości » Odbudowano drogę „Wał Lewy” w Borzęcinie

Odbudowano drogę „Wał Lewy” w Borzęcinie

Odbudowano drogę „Wał Lewy” w Borzęcinie

Odbiorem końcowym, który odbył się w dniu 13 września br. zakończono inwestycję odbudowy drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. W ramach zrealizowanych na 350 metrowym odcinku drogi prac wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe drogi gminnej wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowane w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą – palisady z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych aluminiowych ścian przeciwpowodziowych, odwodnienie drogi wraz z montażem klap zwrotnych, zjazdy do międzywala oraz nawierzchnię bitumiczną drogi wraz z mijankami.

O środki na realizację tego kluczowego dla mieszkańców Borzęcina zadania, wójt Janusz Kwaśniak zabiegał od kilku lat. W ubiegłym roku pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych, ale w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej kwota ta, w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług okazała się niewystarczająca. Najtańsza złożona wówczas oferta opiewała na kwotę 2 miliony 797 tysięcy 73 złote. Biorąc pod uwagę wysokie koszty zadania w stosunku do pozyskanej dotacji, jak również ryzykowny termin realizacji robót w okresie jesienno – zimowym, który nie dawał gwarancji zakończenia i rozliczenia prac w wymaganym terminie gmina odstąpiła wówczas od realizacji inwestycji.

W roku bieżącym podjęto kolejne starania w zakresie pozyskania środków finansowych z budżetu państwa, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, celem realizacji tego ważnego zadania.

– Dzięki przychylności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu Wojewody Małopolskiego pozyskaliśmy promesę w wysokości 2 milionów 800 tysięcy złotych. W marcu br. ogłosiliśmy przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę oferującego najkorzystniejsze warunki. Wykonawca robót, firma „BUD-DRÓG” Usługi Budowy i Modernizacji Dróg ŁAGOSZ Spółka Jawna zrealizowała inwestycję za kwotę 2 milionów 397 tysięcy 896 złotych. Roboty wykonano znacząco przed określonym umową terminem. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 100% kosztów robót budowlanych – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Prace w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Borzęcin realizowane były w czterech etapach. W roku 2011 nakładem 5,9 miliona złotych wykonano pierwszy etap prac na odcinku 2 660 metrów. W roku 2012, prace prowadzono na odcinku 2 kilometrów 685 metrów za kwotę 5,2 miliona złotych. Rok później, zrealizowano trzeci etap prac na odcinku o długości 1515 metrów za kwotę blisko 2,4 miliona złotych. W roku bieżącym realizacją prac na pozostałym 350 metrowym odcinku drogi samorząd gminy Borzęcin sfinalizował projekt.

Budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego objęto odcinki dróg „Wał Lewy” i „Wał Prawy” w Borzęcinie o długości 7210 metrów. Łączny koszt nakładów na kompleksową realizację projektu zamknął się kwotą 15,9 miliona złotych.

ug