Don't Miss
Home » Wiadomości » Ognista sobota – pierwsze oznaki wiosny

Ognista sobota – pierwsze oznaki wiosny

Jak co roku wczesną wiosną mieszkańcy powiatu lekceważą sobie zagrożenie powodowane wypalaniem traw. 17. marca na terenie powiatu brzeskiego odnotowano 28 zdarzeń, które w większości z nich były związane z wiosennymi porządkami w gospodarstwach.

W wyniku lekkomyślności najczęściej osób dorosłych przy wypalaniu traw uległy spaleniu dwa budynki gospodarcze, a zagrożonych było kilka domów mieszkalnych. Wśród tych zdarzeń zanotowano kilka pożarów średnich do 10 hektarów i dwa duże, z czego jeden powierzchniowo wyniósł ponad 60 hektarów.

Dzięki ofiarnym działaniom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Brzeska odbyło się bez większej tragedii.

Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców powiatu o rozsądek i rozwagę, aby wypalanie traw nie spowodowało zniszczenia dorobku życia i nie pociągnęło za sobą ofiar w ludziach.

Trzeba także pamiętać, że wypalanie traw jest niezgodne z prawem, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą stracić prawo do unijnych dopłat.

Szczegółowe informacje: www.straz.gov.pl <===

kpt. Bogdan Jurek / IB

PSP Brzesko