Don't Miss
Home » Wiadomości » OSP Zaborów: Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego

OSP Zaborów: Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAW dniu 14 stycznia br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła  się uroczystość  przekazania  samochodów ratowniczo – gaśniczych do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Podczas tej uroczystości został przekazany i poświęcony samochód dla OSP Zaborów, którą reprezentowali członkowie zarządu tj. Prezes Ryszard Cierniak, Naczelnik Marek Łucarz oraz V-ce Prezes Stanisław Bach.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Z-cę Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego Łukasza Smółka na ręce Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak.
W uroczystości uczestniczyli dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, dh Edward Siarka – Prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – Poseł RP, gen. bryg Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP, Pan Jerzy Maciak – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, nadbryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st.bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP – gospodarz spotkania,  bryg. Władysław Kulig – Kapelan Strażaków Małopolskich, V-ce Prezesi ZOW ZOSP RP, oraz Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP, Pan Józef Kała  – V-ce Prezes WFOŚiGW w Krakowie oraz Samorządowcy Województwa Małopolskiego Burmistrzowie, Wójtowie, Druhowie Strażacy przekazywanych samochodów oraz przedstawiciele prasy i telewizji.
Środki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych  pozyskano dzięki dotacjom: MSW,  ZOSP RP, KG PSP, NFOŚiGW,  WFOŚiG  w Krakowie oraz środkom pochodzącym z budżetów samorządów lokalnych. Szacowana wartość przekazanego sprzętu to ok. 12 000 000,00 zł.
 —
Łukasz Smółka
Foto: Dominika Łucarz