Don't Miss
Home » Wiadomości » Pierwsza w Małopolsce klasa harcerska powstanie w Jadownikach

Pierwsza w Małopolsce klasa harcerska powstanie w Jadownikach

13277996_1023767607706250_215581719_n(1)Od września, z początkiem nowego roku szkolnego, w Publicznym Gimnazjum w Jadownikach powstanie klasa harcerska. Przeznaczona głównie dla harcerzy, którzy będą chcieli kontynuować swoją harcerską drogę w gimnazjum, ale osoby rozpoczynające swoją przygodę z harcerstwem mogą się również dołączyć do tej wyprawy.  Klasa harcerska w Publicznym Gimnazjum w Jadownikach jest projektem całkowicie pionierskim, pierwszym tego typu w Małopolsce, a nawet (z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji) w całej Polsce. Uruchomienie klasy dla harcerzy polegać będzie na wzbogaceniu programu nauczania jaki realizują gimnazjaliści, przez wprowadzenie elementów metodyki harcerskiej w codziennym funkcjonowaniu klasy. A więc praca w małych grupach, praca zadaniami-projektami, a przede wszystkim nauka przez działanie której uczniowie będą doświadczać głównie poprzez udział w wycieczkach, biwakach i obozach. Ponieważ na tym etapie rozwoju człowieka poszukiwanie jest jego aktywnością dominującą, klasa ta będzie stwarzała młodym ludziom warunki do tropienia i wyszukiwania swoich pasji.

Metoda harcerska to praktyczna szkoła życia. Uczestnicząc w zbiórkach, biwakach i oczywiście obozach, ucząc się rozpalać ognisko, rozbijać namiot, czy uczestnicząc w grach terenowych młodzi ludzie zdobywają bezcenne umiejętności, które procentują w dalszym życiu, uczą się zaradności i samodzielności. Ponadto doskonalą swoje umiejętności takie jak: odpowiedzialność za powierzone zadanie, pracę w grupie, jej przewodzenie i wspólne osiąganie celów. Uczą się wyznaczania celów, planowania i ewaluowania zadań. Wyciągania wniosków i uczenia się na swoich błędach.

Harcerska metoda wychowawcza, to sprawdzony już od stu lat sposób wychowywania przyszłych liderów, ludzi odpowiedzialnych, zaradnych w najlepszym tego słowa znaczeniu. Buduje krok po kroku pewność siebie, wiarę we własne siły w trakcie podążania za wyzwaniem. Uczy podejmowania wyzwań i niezrażania się trudnościami. Kształtuje samodzielnie myślącego i odpowiedzialnego obywatela kochającego swoją Ojczyznę. Klasa harcerska daje szanse młodemu człowiekowi na indywidualny rozwój wsparty pracą w grupie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jadownikach.


IB