Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Pierwszy wspólny nabór

Pierwszy wspólny nabór

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” zakończyła przewidziany na 2011 rok nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z tzw. „Małych projektów”. Był to pierwszy konkurs ogłoszony przez LGD po rozszerzeniu o nowe gminy. Mieszkańcy całego poszerzonego obszaru mogli składać wnioski na projekty przyczyniające się do rozwoju obszaru Przedgórza.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 29 wniosków na łączną kwotę 590.758,68 zł. Limit dostępnych w bieżącym roku środków w ramach działania „Małe projekty” wynosił 600.000,00 zł. Najwięcej projektów złożyli wnioskodawcy z gminy Borzęcin – dziewięć wniosków na łączną kwotę dofinansowania 172 995,00 zł. Z gminy Brzesko, której mieszkańcy mogli po raz pierwszy uczestniczyć w konkursie, wpłynęło osiem wniosków na łączną kwotę dofinansowania 166 803,90 zł. Siedem projektów na łączną kwotę wsparcia w wysokości 141 234,58 zł złożyli wnioskodawcy z gminy Radłów. Beneficjenci z gminy Dębno złożyli do LGD pięć wniosków na łączną kwotę 109.725,20 zł.

Wnioskodawcami tegorocznego konkursu były przede wszystkim: ośrodki kultury, biblioteki oraz urzędy gmin. Wnioski złożyły także parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Projekty były bardzo różnorodne i dotyczyły  m.in.: wydania publikacji dotyczących terenu LGD, wyposażenia świetlic wiejskich, budowy placów zabaw, organizacji imprez kulturalnych oraz warsztatów, zakupu strojów ludowych, remontu kościelnego ołtarza, a także zagospodarowania przestrzeni publicznej – informuje Piotr Kania, prezes LGD „Kwartet na Przedgórzu”.

Złożone wnioski zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” na posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Warysiu. Wszystkie projekty zostały uznane przez Radę Stowarzyszenia za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, otrzymały wymaganą przepisami liczbę punktów. Na posiedzeniu w dniu 19 lipca br. Rada zatwierdziła listę rankingową. W następnym etapie wnioski zostaną przekazane do instytucji wdrożeniowej (urząd marszałkowski) w celu dalszej oceny.

lista_rankingowa_Małych_projektów_2011

pk

„%RELATEDPOSTS%”