Don't Miss
Home » Wiadomości » Powiatowe inwestycje

Powiatowe inwestycje

Powiatowe inwestycje

Powiatowe inwestycje

Powiat Brzeski inwestuje w infrastrukturę drogową. W tym celu pozyskano finansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat w ubiegłym roku złożył do programu aplikację, która została pozytywnie zweryfikowana pod koniec roku i otrzymał dofinansowanie w wysokości 60% do dwóch dużych zadań drogowych. Pierwsze z nich to remont dogi prowadzącej od DK nr 75 przez miejscowości Gnojnik, Lewniowa aż do DW w Złotej. Jest to odcinek o długości około 9 kilometrów. Druga remontowana droga rozpoczyna się w gminie Czchów w miejscowości Tymowa i biegnie poprzez serpentyny do Iwkowej, a dalej przez Porąbkę Iwkowską, Kąty aż do granicy z Powiatem Nowosądeckim. To bardzo ważna droga stanowiąca alternatywę dla zakorkowanej DK 75.

– Obie inwestycje przewidują kompleksową przebudowę drogi – mówi Starosta Andrzej Potępa. – Położony zostanie nowy asfalt i wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, a także utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów, budowa chodników, remonty mostów i przepustów, oznakowanie i malowanie przejść dla pieszych i ich oświetlenie. Tak, więc jest to bardzo duże zadanie. Koszt obu zadań przekracza 12 milionów złotych, ale warto, ponieważ ponad 20 kilometrów dróg będzie w bardzo dobrym standardzie – dodaje starosta.

Wykonanie zadań jest bardzo zaawansowane. W większości prace bitumiczne zostały już zakończone. Teraz trwają prace związane z budową chodników i innych elementów. Według harmonogramu narzuconego przez FDS prace powinny być zakończone do końca października, ale prawdopodobnie ze względu na ich tempo zakończą się wcześniej. Starostwo złożyło już kolejne wnioski na rok przyszły i wiadomo, że przeszły one pozytywną weryfikację wstępną, a więc można liczyć na kolejne dofinansowanie w 2020 roku. W ramach inicjatyw samorządowych czyli programu podczas, którego powiat i gminy finansują po połowie wartości budowę chodników, buduje się nowe trakty dla pieszych we wszystkich gminach. Realizacja nowych chodników pochłonie w tym roku 2,5 miliona złotych.

Remont dróg i budowa chodników to niejedyne zadania, które wykonuje w tym roku powiat. Cały czas trwa i powoli dobiega końca budowa parkingu z elementami towarzyszącymi przy ulicy Piastowskiej w Brzesku przy Powiatowym Centrum Edukacji i Schronisku Młodzieżowym. Inwestycja jest realizowana z funduszy pozyskanych ze środków europejskich. Jest to program w ramach, którego gminy w powiatach Brzeskim, Tarnowskim i Dąbrowskim budują ścieżki rowerowe. Powiatowe Schronisko Młodzieżowe jest naturalnym centrum służącym jako baza wypadowa turystyki samochodowej, rowerowej i pieszej dla turystów odwiedzających nasz region. Obok przebiega ścieżka rowerowa, którą ma przygotować i oznakować miasto Brzesko, dlatego przy schronisku powstaje duży parking z miejscem obsługi rowerzysty, wiata ze stojakami i urządzeniami ułatwiającymi obsługę i naprawę rowerów oraz zewnętrzna siłownia. Prace mają się zakończyć do końca wakacji. Inwestycja będzie kosztowała 500 tysięcy złotych z czego 300 tysięcy to kwota pozyskana z funduszy europejskich.

– W budynku przy ulicy Głowackiego kończą się prace modernizacyjne i remontowe – informuje Starosta. – Wykonana została termomodernizacja budynku czyli ocieplenie stropów i ścian. Wymienione zostało ogrzewanie budynku na nowoczesne. Została założona centralna klimatyzacja i oświetlenie ledowe. Zamontowano instalację przeciwpożarową i wymieniono sieć komputerową. Na dachu zostały złożone panele fotowoltaiczne, które spowodują oszczędności w zużyciu prądu elektrycznego. Całość prac powinna spowodować oszczędności w eksploatacji budynku. Na prace pozyskaliśmy pieniądze z funduszy europejskich, a kwota pozostająca została podzielona na pół pomiędzy Starostwo i Gminę Brzesko – kończy wypowiedź Starosta.

Trwa modernizacja brzeskiego szpitala. Na początku oddano do użytku gruntownie wyremontowaną centralną sterylizatornię. Aktualnie zakończyła się największa inwestycja czyli budowa nowego bloku operacyjnego. To inwestycja godna XXI wieku, zarówno pod względem lokalowym, jak i sprzętowym. Całość kosztowała kilkanaście milionów złotych. W tej chwili trwają formalności związane z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego.

Powiat trzeci rok z rzędu prowadzi akcję Aktywny i Bezpieczny Powiat Brzeski w ramach, którego mobilizuje się mieszkańców do aktywnego wypoczynku i prowadzenia zdrowego trybu życia. Każdy kto chce uczestniczyć w programie może w ramach specjalnej aplikacji na smartfony zalogować się do projektu i wziąć udział w programie przeznaczonym dla chodziarzy, biegaczy i rowerzystów. Akcja trwa pół roku. Przez ten okres rejestrowane są przebyte kilometry i inne czynniki. Projekt prowadzony jest w dwóch grupach: kobiety i mężczyźni. Na zakończenie biorący udział w programie otrzymują tytuł Aktywnego Mieszkańca Powiatu Brzeskiego. W tym roku w zabawie bierze udział ponad 400 osób.

Rywalizacja kończy się 31 sierpnia. 7 września odbędzie się finał na stadionie w Jadownikach. Akcję wspiera Komenda Powiatowa Policji w Brzesku.  

IB