Don't Miss
Home » Wiadomości » Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Czchów

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Czchów

obsluga_kasy_fiskalnej_wraz_z_fakturowaniemGmina Czchów, w partnerstwie z gminą Gnojnik i gminą Iwkowa wkroczyła w kolejny etap realizacji projektu systemowego pn. „Jesteśmy najlepsi”. Na potrzeby projektu opracowano Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Czchów na 2013r., w którym zawarto szczegółowe formy wsparcia, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu.

„Jesteśmy najlepsi”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

kla

Głównym celem programu jest aktywna integracja osób biorących w nim udział. Mają temu służyć cztery rodzaje aktywizacji: edukacyjna, społeczna, zawodowa i zdrowotna. Konkretne działania związane z aktywną integracją planowane są na cały rok 2013r. Do tej pory udało się zakończyć kurs obsługi komputera oraz kurs obsługi kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem.
W szkoleniu komputerowym udział wzięło pięcioro uczestników projektu, którzy zapoznali się z podstawami tworzenia dokumentów, organizacją i zarządzaniem danymi, obsługą poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych, a także sposobem działania nośników pamięci i drukarki. Podczas kursu obsługa kasy fiskalnej wraz z fakturowaniem, uczestnicy poznali przepisy dotyczące kas, ich budowę, obsługę a także system rozliczania kasjera. Osobną część szkolenia stanowiła nauka fakturowania.
W obecnej chwili trwają kolejne zaplanowane w PAL-u kursy. Jednym z nich jest kurs kucharza małej gastronomii, który odbywa się w restauracji Homer w Gosprzydowej i obejmuje 60 godzin dydaktycznych, na które składa się teoria dotycząca żywienia człowieka oraz zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy nauczą się przygotowywać podstawowe potrawy z wykorzystaniem mięsa, jajek, produktów mącznych, nabiału, warzyw i owoców. Kursanci poznają też sposoby dekorowania przygotowanych potraw a także ozdabiania stołu na przyjęcie gości.

Natomiast w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej, dwa razy w tygodniu odbywa się dla pięciu uczestników projektu „Jesteśmy najlepsi”, kurs języka niemieckiego. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zwroty w języku niemieckim, umożliwiające im porozumienie z nowo poznanymi osobami z obcych państw.

Równolegle w Tęgoborzy odbywa się kurs na operatora koparko-ładowarki, w którym uczestniczy czterech mężczyzn, zaktywizowanych w Programie Aktywności Lokalnej, zamieszkałych na terenie gminy Czchów. Kurs ten, podobnie jak i trwający w Brzesku kurs prawa jazdy kat. B, w którym bierze udział pięć uczestników projektu, zostanie zakończony najpierw egzaminem wewnętrznym a następnie państwowym.

Wszystkie szkolenia aktywizujące osoby bezrobotne oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej mają na celu podniesienie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji ma pomóc uczestnikom znaleźć zatrudnienie. Sprzyjają temu również indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, w czasie których specjalista określa umiejętności, predyspozycje i preferencje zawodowe każdego uczestnika. Również Trening kompetencji społecznych realizowany w ramach projektu „Jesteśmy najlepsi”, pozwala uczestnikom znaleźć swoje miejsce na rynku pracy oraz rozszerzyć wachlarz możliwości poszukiwania zatrudnienia. Trening sprzyja także poznaniu własnego potencjału oraz pracy nad samooceną; wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy jak walczyć ze stresem i pokonywać bariery społeczne a także uświadamia, że mobilność zawodowa jest konieczna na obecnym rynku pracy.
Oprócz głównego celu jakim jest zdobycie zatrudnienia, ukończenie szkoleń oraz cały proces ich trwania, pozwoli beneficjentom projektu nawiązać nowe znajomości, zmienić rytm dnia codziennego, oderwać się domowych obowiązków a także zdobyć nowe doświadczenia i polepszyć dotychczasowe kontakty społeczne. W tym celu, PAL przewiduje również, wyjazdy edukacyjne i imprezy integracyjne. W ostatnim czasie miał miejsce wyjazd do Teatru Bagatela na Spektakl pt. „Wieczór kawalerski”. Sztukę miało okazję obejrzeć 40 osób, w tym osoby uczestniczące w projekcie oraz osoby z ich otoczenia. Wycieczka sprzyjała integracji a udział w wydarzeniu należącym do kultury elitarnej przysporzył uczestnikom wspomnień i pomógł w rozszerzaniu horyzontów.

Osoby, biorące udział w Programie Aktywności Lokalnej nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem we wszystkich formach wsparcia, tj. kursy specjalistyczne, wyjazdy czy spotkania integracyjne. Wszelkie koszty związane z realizacją programu pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.