Don't Miss
Home » Wiadomości » Przedszkolaki z Przyborowa z przyrodą za pan brat

Przedszkolaki z Przyborowa z przyrodą za pan brat

Resize_of_IMG_0280W miesiącu październiku w Przyborowie rozpoczęto realizację programu „Z przyrodą za pan brat”, który będzie realizowany do czerwca 2016 roku. Głównym celem zajęć programu jest rozbudzenie więzi emocjonalnej z przyrodą, ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego, kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska, poznanie piękna i znaczenia środowiska przyrodniczego. Bezpośredni kontakt z przyrodą będzie stanowił najbardziej dostępne i niewyczerpalne źródło przeżyć, wiedzy, działania, samodzielnego doświadczenia w myśl zasady: poznać, zrozumień, pokochać, chronić. Pierwszy etap to wypracowanie z dziećmi kodeksu „Przedszkolak przyjacielem przyrody”. Przeprowadzono cykl zajęć których celem było kształtowanie postawy obrońcy środowiska przyrodniczego. Wszystkie dzieci przyrzekając zobowiązały się zostać „Przyjacielem przyrody”.

Kolejne działanie w ramach programu to konkurs na najładniejszy kącik przyrody „Dary Pani Jesieni”. W konkursie brały udział dzieci z obydwóch grup. Aranżacje kącików i ciągła wymiana ich poszczególnych elementów okazała się świetną zabawą.

Dzieci chętnie przynosiły dary jesieni, wzbogacały kąciki przyrody. Obydwa kąciki były bardzo ładne. W nagrodą wszystkie dzieci otrzymały odznaki oraz słodkie jabłka.

Elżbieta Płaneta