Don't Miss
Home » Wiadomości » Przedszkole nie dla każdego dziecka

Przedszkole nie dla każdego dziecka

Jest lepiej, jednak w większości gmin Małopolski zapotrzebowanie na miejsca w placówkach przedszkolnych nadal jest dużo większe niż ilość dostępnych miejsc

„Placówki przedszkolne są przepełnione w większości gmin województwa małopolskiego (w skrajnych przypadkach nawet o 50-80% więcej). Nieliczne są gminy, w których dostępne miejsca wykorzystane są w mniej niż 90%. W 2010 roku największe przepełnienie placówek odnotowano w gminach: Moszczenica, Lipnica Murowana, Gnojnik i Zator.” – piszą autorzy raportu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Małopolsce. Stan i kierunki wsparcia” przeprowadzonego w drugiej połowie ubiegłego roku na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.

 Właśnie ukazała się publikacja raportu z tego badania. Określono w nim m.in. niedobór miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach obecnie oraz w najbliższych latach.

Szerzej na www.malopolska.pl <==

Pełen raport <==

malopolska.pl