Don't Miss
Home » Wiadomości » Przekazanie sprzętu dla OSP Strzelce Małe

Przekazanie sprzętu dla OSP Strzelce Małe

Dnia 25 października 2019 r. w Dworze Kępińskich w Szczurowej miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo- pożarniczego dla jednostki OSP Strzelce Małe, którego przedmiotem było 6 kompletów służbowego munduru strażaka oraz 6 pojedynczych elementów ubrania ochronnego do działań bojowych (kurtki i spodnie). W imieniu Gminy Szczurowa przekazania dokonał Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal a odbioru dokonali Prezes OSP Strzelce Małe Piotr Grzesik oraz przedstawiciele jednostki.

W spotkaniu udział wzięli Józef Wojnicki – asystent Pani Marty Malec – Lech członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Komendant Gminny OSP Piotr Mikuś. Zakup wyposażenia jednostki został współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na podstawie umowy dotacji w kwocie 5 640,00 zł a pozostała część w kwocie 8 460,00 zł została pokryta ze środków budżetu Gminy Szczurowa. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 14 100,00 zł.

Zakupiony sprzęt poprawi bezpieczeństwo strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczo- pożarniczych a tym samym zapewni bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Szczurowa.

UG Szczurowa