Don't Miss
Home » Wiadomości » PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA KURSY

PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA KURSY

W związku z zamiarem realizacji przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” operacji własnej przyjmujemy zgłoszenia na następujące kursy i szkolenia:

  • 35-godzinny kurs barmański I stopnia; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie barmańskim;
  • 14-godzinny kurs baristy I stopnia; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie balistycznym;
  • 21-godzinny kurs kelnerski I stopnia; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie kelnerskim;
  • 36-godzinny kurs z obsługi kas fiskalnych oraz programu do fakturowania; po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje Certyfikat CTI oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN;
  • 67-godzinny kurs obsługi wózka widłowego; osoby po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie oraz przystępują do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje wówczas dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.

Informacje i zgłoszenia (formularz oraz oświadczenie) przyjmowane są w siedzibie LGD.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 14 684 66 66.

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

KNP