Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Przyszli małopolscy Terytorialsi zapoznali się ze swoją jednostką

Przyszli małopolscy Terytorialsi zapoznali się ze swoją jednostką

W dniach 29-30 maja rozpoczęło się zapoznanie przyszłych terytorialsów zainteresowanych wstąpieniem w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) z jednostką wojskową. Zapoznanie jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, którzy złożyli w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wnioski o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Na tym etapie mogą oni porównać swoje oczekiwania z rzeczywistością i poszerzyć swoją wiedzę na temat warunków służby w przyszłej jednostce wojskowej.

Przyszłych terytorialsów powitał dowódca brygady, płk Krzysztof Goncerz. Na wstępie nawiązał do misji Armii Krajowej, której tradycje kultywują Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Oprócz zapoznania z warunkami służby oraz harmonogramem szkoleń, kandydaci mieli też okazję zaznajomić się z wyposażeniem i uzbrojeniem, które otrzymają podczas w trakcie służby w 11 MBOT.

Następnym krokiem było spotkanie z komisją kwalifikacyjną, która w czasie rozmowy zweryfikowała złożone przez kandydatów dokumenty. Ci spełniający wszystkie kryteria zostaną skierowani na Wojskową Komisję Lekarską i badania psychologiczne. Po uzyskaniu orzeczenia komisji pozostanie im czekać na kartę powołania, którą doręczy WKU. Jesienią udadzą się na pierwsze szkolenie w batalionie lekkiej piechoty. Kolejne grupy będą się zapoznawać z warunkami służby w 11 MBOT cyklicznie, w każdy wtorek, środę i czwartek do 4 lipca 2018 r.

O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą się starać zarówno osoby bez przeszkolenia wojskowego, jak i żołnierze rezerwy, bez względu na płeć, kwestie światopoglądowe czy przynależność organizacyjną. Osoby, które nie służyły dotychczas w wojsku, muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. szesnastkę, trwające 16 dni i zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy czeka krótsze, 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Pełen proces szkolenia terytorialsów trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.

WOT to piąty rodzaj Sił Zbrojnych RP (obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych). W naszym regionie formowana jest 11 Brygada Obrony Terytorialnej, która będzie pełnić zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej, np. poprzez udział w zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych, ewakuacji ludności z zagrożonych terenów, czyli poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego (we współpracy z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego państwa). Na wypadek wojny jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi.

Szczegółowe informacje nt służby w Wojskach Obrony Terytorialnej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
wku.tarnow@ron.mil.pl

www.wkutarnow.wp.mil.pl

Oficer prasowy 11 MBOT
mjr Bartosz Kubal