Don't Miss
Home » Region » PWSZ w Tarnowie rozpoczyna rekrutację na studia

PWSZ w Tarnowie rozpoczyna rekrutację na studia

Najchętniej wybierana przez studentów wyższa szkoła zawodowa w Polsce rozpoczęła proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020. Absolwenci szkół średnich mogą w tym roku wybierać spośród 21 kierunków i 35 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających – II stopnia oraz jednolitych). Bardzo ciekawą propozycją jest możliwość podjęcia studiów dualnych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, a także studiów II stopnia na kierunkach Wychowanie fizyczne i Pedagogika. Poszerzenie oferty dydaktycznej oznacza, że w PWSZ można zdobyć tytuł magistra już na sześciu kierunkach. Na chętnych czeka w tym roku około 1200 miejsc na studiach stacjonarnych i około 500 na studiach niestacjonarnych.

Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa od 1 czerwca do 19 lipca. Jak zwykle prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl w ramach systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. –  Strona ta „prowadzi” każdego kandydata „za rękę” – od założenia konta i pierwszego logowania, przez cały proces naboru, aż do informacji o jego efektach – tłumaczy dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki PWSZ.

Na wspomnianej stronie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę uczelni. Dodatkowo, od 17 czerwca do 19 lipca, codziennie w godzinach od 10 do 15 na uczelni działać będzie stacjonarny punkt informacji dla kandydatów (Budynek A, sala nr 123 na I piętrze), w którym również będzie można załatwić wszystkie formalności.

– O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Jedynie na kierunkach artystycznych przewidzieliśmy egzamin wstępny. Być może będzie on konieczny także na kierunkach: Wychowanie fizyczne i Pielęgniarstwo (studia II stopnia). To zależy jednak od liczby kandydatów – wyjaśnia dr Martowicz.

Zalety studiów dualnych wymienia prof. dr hab. Stanisław Kuta, kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie. Studia te to innowacyjna metoda kształcenia przemiennego w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie – tłumaczy

Korzyści z tej formy kształcenia jest wiele – studenci mogą zdobyć nie tylko niezbędne doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, ale także otrzymują stypendia (wysokość stypendium równa jest minimalnemu wynagrodzeniu), wypłacane podczas realizacji staży u pracodawców przyjmujących studentów na staże.

Uczelnia zawarła już wstępne porozumienia o przyjęciu na staże studentów stacjonarnych studiów dualnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Mechatronika m.in. z Grupą Azoty S.A., Zakładami Mechanicznymi S.A. oraz ATB Tamel S.A. – dodaje prof. Kuta.

Studentów (przyszłych, jak i obecnych kształcących się na studiach licencjackich) ucieszy z pewnością fakt, że PWSZ oferuje już sześć kierunków, na których można uzyskać tytuł magistra.

Pierwszym instytutem uczelni, oferującym taką możliwość na wszystkich kierunkach jest Instytut Ochrony Zdrowia. – W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Naukę na każdym z nich można zakończyć zdobyciem tytułu magistra – mówi dr Mariusz Pociecha, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.

Pozostałe „magisterskie” kierunki to: Filologia polska i Pedagogika w Instytucie Humanistycznym oraz Administracja w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym.

– Czekamy wciąż na pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uruchomienia studiów jednolitych magisterskich na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Mam nadzieję, że dobre wieści dotrą do nas już niebawem – dodaje dr Wanda Kulesza, kierownik Zakładu Pedagogiki PWSZ.

Dodajmy, że opłata rekrutacyjna wynosi w tym roku 85 zł. Wyjątkiem są studia w Instytucie Sztuki, gdzie kandydaci za przystąpienie do egzaminu muszą zapłacić 150 zł oraz kierunki objęte egzaminem wstępnym, gdzie opłata wynosi 100 zł. – Wysokość opłat od tego roku regulowana jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uczelnie nie mają na nią wpływu – tłumaczy dr Martowicz.

OFERTA DYDAKTYCZNA PWSZ W TARNOWIE

 • Filologia polska
  • twórcze pisarstwo (I stopień)
  • menedżer i animator kultury (I i II stopień)
  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (I stopień)
  • język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej (II stopień)
  • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (II stopień)
  • nauczycielska (I i II stopień)
 • Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)
 • Grafika

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

PWSZ