Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » RADA WYBRAŁA 25 WNIOSKÓW DO FINANSOWANIA

RADA WYBRAŁA 25 WNIOSKÓW DO FINANSOWANIA

Nabory wniosków na powierzeń do realizacji zadań grantowych zostały rozstrzygnięte. 11 kwietnia Rada LGD na realizację łącznie 25 operacji przyznano pomoc w wysokości prawie 200 tys. złotych. Wszystkie ze złożonych wniosków pozytywnie przeszły ocenę zgodności z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru.

Dofinansowanie otrzymają autorzy projektów składanych w naborach z zakresów: wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (łącznie ponad 78,5 tys. zł); działania sportowe i/lub rekreacyjne (łącznie niespełna 42 tys. zł); promowanie obszaru Przedgórza (łącznie 79 tys. zł). W sumie złożono w tych naborach 30 wniosków. Wszystkie zostały wybrane do finansowania, ale o ile w naborze z „promowania Przedgórza” oraz z „działań sportowych” wszystkie projekty zmieściły się w limicie dostępnych środków, określonych w ogłoszeniu, to w naborze z „wyposażenia podmiotów kultury” 5 operacji znalazło się na miejscach rezerwowych listy rankingowej. To oznacza, że w przypadku, gdy którekolwiek z zadań nie będzie realizowane, wówczas w jego miejsce wejdzie kolejny wniosek znajdujący się na najwyższym miejscu rezerwowym.

WIĘCEJ… (listy rankingowe, protokół…)

Kolejne nabory wniosków LGD „Kwartet na Przedgórza” przeprowadza w dniach 25 kwietnia – 22 maja 2018 roku. Nabory przeznaczone są na projekty dotyczące rozwoju działalności gospodarczej oraz operacje grantowe, związane z tworzeniem obywatelskich miejsc rekreacji, nazwanych „Przedgórzańskie inspiracje”…

KNP