Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Realizacja małych projektów Gminie Czchów

Realizacja małych projektów Gminie Czchów

plac_zabawa_domos-n„Budowa placu zabaw w Domosławicach”

Dzieci z Domosławic oraz okolicznych miejscowości już we wrześniu mogły się bawić na nowo otwartym ogólnodostępnym placu zabaw. Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej na operacje z zakresu małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wniosła 48 944,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 25 000,00 zł.

 „Budowa placu zabaw w Wytrzyszczce”

22.10.2013r. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w Wytrzyszczce. Na realizację projektu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna pozyskało pieniądze z Unii Europejskiej na operacje z zakresu małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wniosła 47 999,27 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 25 000,00 zł.

 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Piaski Drużków”

Trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu publicznego przy budynku pełniącego funkcje socjalno – komunalne i usług kulturalnych w Piaskach Drużkowie. W ramach prac wybudowane będą nowe pełnowymiarowe miejsca postojowe, ogrodzenie zostanie wyremontowane, przesunięte w głąb działki oraz zostanie wybudowana nowa brama wjazdowa i furtka. Zmodernizowana będzie nawierzchnia istniejących chodników.  Ponadto zamontowane zostaną ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna. Teren zostanie obsiany trawą i obsadzony krzewami średniowysokimi i niskimi.  Całkowita wartość projektu wynosi: 60 598,03 zł, z tego wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 wynosi 25 000,00 zł.

Realizacja tzw. „małych projektów” to najczęściej niewielkie działania inwestycyjne odpowiadające na bardzo ważne potrzeby lokalnych społeczności. Wykonane place zabaw jako obiekty ogólnodostępne służą nie tylko dzieciom szkolnym ale także ich młodszemu rodzeństwu – 7 dni w tygodniu. Mając na uwadze entuzjazm bawiących się dzieci, wysokiej frekwencji rodzi się przekonanie o dobrze wydatkowanych środkach unijnych – Jarosław Gurgul – Sekretarz Gminy.

sliw

ug