Don't Miss
Home » Region » Robot-antyterrorysta

Robot-antyterrorysta

W dniu 12 grudnia 2017r. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach „automatycznego antyterrorystę”. Jego oficjalna nazwa „Robot pirotechniczny IBIS – PIAP” na razie wiele mówi tylko fachowcom.

Robot – antyterrorysta to zaawansowany technologicznie sterowany bezprzewodowo sześciokołowy pojazd polskiej produkcji, wyposażony w długi wielofunkcyjny wysięgnik (ramię o rozpiętości 3 metrów w pionie i ponad 2,5 metra w poziomie). 315 kilogramowy robot, naszpikowany jest nowinkami technicznymi (elektronicznymi) najwyższej światowej klasy, może przemieszczać się z prędkością ponad 10 kilometrów na godzinę, przystosowany jest to pracy w różnych temperaturach i w różnych warunkach pogodowych, potrafi pracować w terenie o nachyleniu do 30 stopni. 

– „Nowy robot, o który wzbogaciła się dzisiaj Placówka Straży Granicznej w Krakowie – Balicach podniesie poziom bezpieczeństwa na lotnisku. Jest to tym bardziej ważne, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w komunikacji lotniczej spoczywa na Straży Granicznej każdego dnia” – powiedział podczas uroczystego przekazania IBISA-a ppłk SG Stanisław LACIUGA – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.

Na lotniskach całego świata pozostawione bez opieki bagaże i podejrzane przedmioty są poważnym źródłem zagrożenia bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na podkrakowskim lotnisku było ich blisko 150.  Każdy z nich może być źródłem potencjalnego zagrożenia bombowego i wymaga natychmiastowej reakcji ze strony pirotechników, niejednokrotnie narażających własne zdrowie i życie. W Placówce Straży Granicznej w Krakowie – Balicach wsparciem dla funkcjonariuszy były dotychczas: przenośna prześwietlarka rentgenowska, antywybuchowe kombinezony, beczka pirotechniczna i robot pirotechniczny o mniejszych gabarytach i możliwościach. Nowy robot IBIS – PIAP to już antyterrorystyczne wsparcie światowej klasy.

– „Naszym wspólnym celem jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Właśnie dlatego zdecydowałem się przekazać Straży Granicznej kolejne urządzenie, które podniesie poziom bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym w Balicach. Myślę też, że wiele osób obserwując dzisiejszy pokaz interwencji funkcjonariuszy Placówki w Krakowie-Balicach z wykorzystaniem robota IBIS – zdało sobie sprawę, jak wielkiej odpowiedzialności, sprawności, odwagi oraz precyzji wymaga codzienna praca Straży Granicznej. Serdecznie dziękuję za tę służbę i mam nadzieję, że robot IBIS będzie wspierał funkcjonariuszy w wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych zadań”- powiedział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

– Taki robot w sytuacjach zagrożenia życia będzie dla nas olbrzymim wsparciem, podniesie 50-kilogramowy bagaż, a nawet potrafi odciągnąć pirotechnika lub pojazd ze strefy bezpośredniego zagrożenia, nie narażając innych osób – podkreśla kapitan Artur Moskalik  – funkcjonariusz Straży Granicznej.

IBIS to bezcenny partner dla funkcjonariuszy, może ocalić ludzkie życie – lepiej jednak byłoby nie przekonywać się o jego możliwościach w kryzysowej sytuacji .

karpacki.strazgraniczna.pl