Don't Miss
Home » Wiadomości » Ruszyła budowa chodnika w Bielczy

Ruszyła budowa chodnika w Bielczy

chodnik bielczaBlisko 850 tysięcy złotych wyda gmina Borzęcin na budowę chodnika, pełniącego funkcję alejki historycznej wsi oraz parkingu przy drodze gminnej w centrum miejscowości Bielcza. Przed kilkoma tygodniami ruszyły prace, które zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć w trzeciej dekadzie listopada. Samorząd gminy Borzęcin, na realizację zadania pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie blisko 470 tysięcy złotych.

To zadanie było jednym z moich priorytetów w obecnej kadencji i wraz z jej zakończeniem, zostanie zrealizowane – mówi Anna Choczyńska, radna Rady Gminy Borzęcin, a zarazem sołtys wsi Bielcza. – Zabiegałam o kontynuację budowy chodnika i dzisiaj, mimo sporych kosztów realizacji przedsięwzięcia, inwestycja staje się faktem. Dzięki zaangażowaniu samorządu z wójtem Januszem Kwaśniakiem na czele, pozyskaliśmy środki finansowe z zewnątrz, a oprócz zapowiadanego chodnika wybudujemy dodatkowo parking – zaznacza radna.

Aby pozyskać środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej gmina Borzęcin przygotowała projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz wiedzy historycznej o wsi Bielcza poprzez budowę chodnika, pełniącego rolę alejki historii wsi Bielcza i parkingu wraz z informacją o historii i istotnych wydarzeniach w dziejach miejscowości”.

Musieliśmy się skutecznie wpisać w strategię Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu”, aby móc pozyskać dofinansowanie w ramach dysponowanych przez „Kwartet” dodatkowych środków. Stąd pomysł na alejkę i tablice informacyjne eksponujące bogatą historię i dorobek tej miejscowości – mówi Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Borzęcin. – Dzięki temu powstaje obiekt, który będzie nie tylko służył mieszkańcom, ale i turystom chcącym poznać bliżej historię i walory Bielczy – podkreśla wójt.

W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie chodnik wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej Bielcza-Biadoliny na odcinku 770 metrów, od istniejącego chodnika do kościoła parafialnego w tej miejscowości oraz parking w sąsiedztwie zabytkowego kościoła. W ciągu chodnika zainstalowanych zostanie 5 tablic z najważniejszymi datami z historii Bielczy, a na jego początku i końcu, dwie tablice informacyjne z opisem historii miejscowości i oznakowaniem systemu „GUIDE 24/24”. Fotokody będą odsyłać zainteresowanych mieszkańców i turystów do szerszej informacji zamieszczonej na stronie internetowej.

ug