Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Ścieżka edukacyjno – ekologiczna w Lesie Szczepanowskim

Ścieżka edukacyjno – ekologiczna w Lesie Szczepanowskim

Burmistrz Brzeska zaprasza mieszkańców Gminy Brzesko do odwiedzenia ścieżki edukacyjno – ekologicznej w Lesie Szczepanowskim. W ostatnim czasie, dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Krakowie ścieżka została wzbogacona o dodatkowe elementy tj.: ławki, stoliki, kosze na śmieci, wkrótce pojawią się również nowe budki lęgowe dla ptaków. Istnieje możliwość wypożyczenia w Urzędzie Miejskim, Wydziale Ochrony Środowiska, płyt z odgłosami zwierząt leśnych wraz z odtwarzaczem dla grup zorganizowanych np. szkół, aby spacerując ścieżką można było uczyć się rozpoznawać odgłosy zwierząt leśnych.

Ścieżka składa się z XIII przystanków informujących o przyrodzie Lasu Szczepanowskiego, zasadach zachowania się w lesie, działalności Lasów Państwowych oraz Koła Łowieckiego a także uczy właściwej gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w domach.

brzesko.pl