Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Silne mrozy – apel straży pożarnej

Silne mrozy – apel straży pożarnej

Zgodnie z prognozami meteorologów w najbliższych dniach będą utrzymywać się na terenie całej Polski niskie temperatury. Silne mrozy, które wystąpią mogą powodować ryzyko wychłodzenia organizmów ludzi.

Mając to na uwadze zwracamy się z prośbą i apelem o uwrażliwienie na los ludzi wymagających pomocy w tym okresie i przekazywanie służbom społecznym informacji o osobach starszych i samotnie zamieszkałych, a przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Istotne jest dotarcie do takich osób, zapoznanie się z warunkami ich przebywania ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby starsze, samotne i bądź mieszkające na terenie ogródków działkowych.
Osobom wymagającym wsparcia w zależności od zdiagnozowanych dominujących trudności powinna zostać udzielona pomoc poprzez zgłoszenie ich sytuacji do Ośrodków Pomocy Społecznej, które to instytucje udzielają pomocy w postaci opału, gorącego posiłku, zabezpieczenia potrzeb w zakresie odzieży i obuwia dostosowanych do obecnej pory roku albo skierowania do schroniska lub ośrodka wsparcia. W przypadku tej grupy osób zapewniana jest również pomoc przez te instytucje w zakresie opieki nad ludźmi chorymi.
Wobec osób bezdomnych szczególnie narażonych na ujemne skutki niskich temperatur prosimy o podjęcie działań wspólnie przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc w tym zakresie poprzez schronienia w noclegowniach, schroniskach, ośrodkach wsparcia dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wykazami placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych dysponują Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, Miejskich i Gminnych, a także placówki Policji i właściwe terenowo Komendy Powiatowe PSP.

Wrażliwość na potrzeby osob samotnych i bezdomnych pomoże przetrwać ten trudny okres wielu osobom.

Ważne numery alarmowe

  • 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
  • 987 – całodobowy telefon informacyjny 

Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym

PSP Brzesko /IB