Don't Miss
Home » Wiadomości » Śladem naszych publikacji: Czy w Brzesku będą repatrianci z Kazachstanu?

Śladem naszych publikacji: Czy w Brzesku będą repatrianci z Kazachstanu?

W środę 28 sierpnia 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Brzesku Kazimierz Dadej – mieszkaniec Jadownik   poruszył temat możliwości sprowadzenia na teren Gminy Brzesko repatriantów z Kazachstanu. We wstępie nawiązał do artykułu jaki pojawił się w Informatorze Brzeskim. Opisywaliśmy w nim losy rodziny Nadieżdy Buss, która przyjechała z Kazachstanu do Gminy Zakliczyn.

Rodzina potomków polskich zesłańców o której wspominał Kazimierz Dadej zakwaterowana została w byłym domu nauczyciela obok Szkoły Podstawowej w Charzewicach. Koszt przebudowy dawnego domu nauczyciela wyniósł 230 tys. zł. Samorząd gminy Zakliczyn uzyskał z budżetu państwa dofinansowanie do tego przedsięwzięcia w kwocie prawie 220 tys. zł. Według rządowych szacunków do Polski wciąż chce przyjechać ok. 10 tysięcy osób polskiego pochodzenia.

Wystąpienie Kazimierza Dadeja – w zapisie sesji Rady Miejskiej od 5:31.

Więcej informacji o których wspomina Kazimierz Dadej w artykule: Powitanie rodziny repatriantów z Kazachstanu w Gminie Zakliczyn / zdjęcia <==

Jak na razie w regionie sukcesami w sprowadzeniu repatriantów z Kazachstanu do Polski mogą się pochwalić jedynie gminy z terenu Powiatu Tarnowskiego – a mianowicie Gmina Tarnów oraz Gmina Zakliczyn. Jak będzie w przypadku Brzeska? Czy w Brzesku będą repatrianci z Kazachstanu? Czas pokaże.  Wypowiedzi w tym temacie w trakcie sesji były raczej dosyć ostrożne. W latach ubiegłych kilkakrotnie radni podnosili ten temat, ale raczej bez efektu.

 

IB