Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Straż Graniczna z Tarnowa zatrzymała 5 obywateli Ukrainy

Straż Graniczna z Tarnowa zatrzymała 5 obywateli Ukrainy

1114 lipca funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na terenie Małopolski 5 Ukraińców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

W następstwie przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, która miała miejsce w jednym z gospodarstw rolnym na terenie powiatu brzeskiego, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Tarnowa zatrzymali trzech nielegalnie pracujących Ukraińców. Zatrudnieni przy uprawie ogórków cudzoziemcy nie posiadali dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie tej pracy. Ponadto polski pracodawca nie podpisał z Ukraińcami umów cywilno – prawnych. W związku z tym wszczęto postępowania administracyjne, które zostały zakończone wydaniem trzech decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Jednocześnie pracodawca jak i nielegalnie pracujący cudzoziemcy odpowiedzą za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podczas kontroli legalności pobytu prowadzonej w pociągu relacji Kraków – Przemyśl (w pobliżu Woli Rzędzińskiej) zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy. Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemcy przekroczyli granicę państwową na podstawie zezwolenia MRG i udali się na teren województwa pomorskiego, gdzie przebywali do tej pory. Zgodnie z umową zawartą między Ukrainą a Polską zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruch granicznego uprawnia do pobytu jedynie w strefie przygranicznej, sięgającej nie dalej niż trzydzieści kilometrów od wspólnej granicy umawiających się stron. Również w tym przypadku Ukraińcy na mocy wydanych decyzji administracyjnych zostali zobowiązani do powrotu.

kpt. SG Katarzyna Walczak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej