Don't Miss
Home » Wiadomości » Świetlica „Samodzielni – Odpowiedzialni” otwarta

Świetlica „Samodzielni – Odpowiedzialni” otwarta

Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku Janina Motak oraz zespół projektowy Wydziału Edukacji, w składzie Katarzyna Michalik-Szczepańska, Anna Knap oraz Arleta Kwiecień, wzięli udział w uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze. Po części oficjalnej i podziękowaniach otwarto nowopowstałą świetlicę „Samodzielni – Odpowiedzialni”. Pokój został doposażony w nowoczesny sprzęt multimedialny dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z rąk Starosty Brzeskiego nagrodę za osiągnięcia zawodowe odebrał nauczyciel i wychowawca  Łukasz Jewuła. Jako lider szkolny z ramienia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze podsumował efekty dotychczasowej realizacji projektu oraz przedstawił planowane działania w kolejnej edycji.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu świetlica została doposażona w nowoczesny sprzęt o łącznej wartości przekraczającej 30 000,00 zł. W ramach działań zaplanowanych w projekcie wychowankowie Ośrodka, do których skierowane jest wsparcie, będą mogli skorzystać z wielu ciekawych zajęć, takich jak warsztaty z fotografii czy zajęcia z robotyki. Zakupienie nowoczesnego sprzętu traktowanego jako narzędzie edukacyjne uzupełnia i wzbogaca proces dydaktyczny. Stosowanie nowoczesnych technologii z pewnością zachęci uczniów do integracji i bezkonfliktowego spędzania czasu w grupie.

sp

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl