Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szczurowa. Ponad 18 milionów na inwestycje w 2018 r.

Szczurowa. Ponad 18 milionów na inwestycje w 2018 r.

Ochrona środowiska, oświata, infrastruktura pod inwestycje, drogi, parkingi i zadania realizowane wspólnie z wieloma gminami to najważniejsze dziedziny, w które w tym roku zainwestuje samorząd Szczurowej.

Gmina Szczurowa należy do grona gmin, z którymi każdy samorząd chce współpracować. Ma to szczególne znaczenie w obecnym okresie pozyskiwania środków europejskich, z których duża część przeznaczona jest na tak zwane projekty subregionalne. Dzięki współpracy z Koszycami, Nowym Brzeskiem, Rzezawą, Drwinią, Gminą Bochnia i Kazimierzą Wielką realizowane będą projekty w ramach Programu Leader z zakresu turystyki, poprawy infrastruktury publicznej, wzbogacenia czasu wolnego, zwiększenia oferty kulturalno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz kultywowania tradycji ludowych. Powstanie altana z miejscem do grillowania w Strzelcach Małych. Kolejny etap prac zostanie zrealizowany na polu namiotowym w Dołędze. Zamontowane zostaną elementy skateparku na obiekcie sportowym w Szczurowej, organizowane będą warsztaty i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, stowarzyszeń i imprezy regionalne. Wydane zostaną materiały promujące gminę. Z kolei w ramach współpracy z Wietrzychowicami, Szczucinem i Borzęcinem, której liderem jest Szczurowa wykonana będzie modernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczurowej, w ramach którego to zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku z elewacją, wymiana instalacji c.o., nowej kotłowni z powietrznymi pompami ciepła, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych oraz prace malarskie.

W dziale oświata planowana jest również rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich. W ramach zadania szkoła powiększy się o 2 nowe sale lekcyjne, sanitariaty oraz dobudowana zostanie klatka schodowa z zapleczem socjalnym. Planuje się też zagospodarowanie otoczenia szkoły i modernizację obiektów sportowych w tym budowę boiska sportowego z bezpieczną sztuczna nawierzchnią.

Kolejne środki finansowe na inwestycje z zakresu turystyki obejmują budowę miejsc obsługi ruchu turystycznego w tym między innymi budowę obiektu turystycznego przy zabytkowym dworze w Strzelcach Wielkich. Środki na ten cel udało się uzyskać dzięki współpracy z Pleśną, Tuchowem, Ryglicami, Borzęcinem, Iwkową, Gromnikiem, Zakliczynem, Czchowem i Ciężkowicami. Gminami i Powiatami Subregionu Tarnowskiego skupionymi w Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Nowo wybudowany szałas myśliwski w Strzelcach Wielkich

W zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców ważnym dla mieszkańców jest przygotowany między innymi z Tarnowem projekt Centrum Usług Wspólnych – budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, zintegrowanego systemu profilowania i udostępniania informacji.
Wspólnie z Radłowem i Wierzchosławicami przy współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie przygotowany został projekt pod nazwą „Pojezierze Tarnowskie” w Dołędze i Jagniówce, przy czym główna część jego realizacji zależna jest od prywatnych przedsiębiorców uczestniczących w tym projekcie.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej

Zastrzyk środków europejskich, jakie pozyskała gmina wspólnie z Gnojnikiem i 6 innymi gminami z subregionu tarnowskiego, pozwoli na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne, ekologiczne, spełniające parametry określone w uchwale antysmogowej. Z Gminą Kocmyrzów – Luborzyca liderem projektu i kilkunastoma gminami z woj. małopolskiego realizowany jest projekt z dofinansowaniem na montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla mieszkańców. Tegoroczny budżet zwiększy również atrakcyjność gminy w zakresie nowych terenów pod inwestycje dzięki wybudowaniu nowej drogi do ponad 30 hektarowego obszaru gruntów, na budowę której gmina Szczurowa jako jedyna w subregione tarnowskim, nie licząc powiatów otrzymała dofinansowanie oraz planowanej do zakończenia w bieżącym roku budowie 17 hektarowej strefy aktywności gospodarczej.

Budowana Strefa Aktywności Gospodarczej w Szczurowej

W budżecie zaplanowane zostały również środki na przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dołędze, Strzelcach Małych, Strzelcach Wielkich, Wrzępii i Pojawiu celem zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe i mieszkaniowo – rekreacyjne. Działanie to przy równocześnie bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, uzbrojeniu terenu, nakładom na ochronę środowiska, w tym planowana w bieżącym roku budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy za ponad 6 milionów zł, która wypełni wymogi Szczurowskiej aglomeracji i skutecznym zabiegom gminy o inwestorów, stanowią bardzo dobrą perspektywę jej rozwoju. Działania te uzupełnią w bieżącym roku spore fundusze na poprawę infrastruktury drogowej w tym również na przygotowania dokumentacyjne budowy południowej obwodnicy Szczurowej i nowej decyzji środowiskowej zachodniej Rudy Rysia oraz wspólnie z Niepołomicami i Drwinią modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964, stymulując w ten sposób rozwój gospodarczy gminy. Zaplanowane w budżecie środki na wykup gruntów oraz przygotowane dla Powiatu przez gminę i samorządy kilku miejscowości zgody właścicieli gruntów, zdaniem gminy pozwolą na rozpoczęcie scalania gruntów w pierwszej kolejności w Strzelcach Wielkich, a następnie w Uściu Solnym i Popędzynie, co staje się realne dzięki udanym zabiegom Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa o pozyskanie dodatkowych środków z PROW u Ministra Rolnictwa dla Małopolski. Ponadto w 2018 roku realizowana będzie budowa miasteczka komunikacyjnego w Szczurowej, 5 parkingów, wiat przystankowych i zatok autobusowych w ramach poprawy infrastruktury obsługi podróżnych.

IB