Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szkolenia dla nowych strażaków OSP

Szkolenia dla nowych strażaków OSP

28 stycznia 2019 r. o godzinie 16:00 w sali szkoleniowej KP PSP w Brzesku rozpocznie się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Łączna ilość godzin razem ze szkleniem wstępnym BHP wyniesie 137 godzin lekcyjnych.

Jednoetapowy kurs będzie obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną na terenie i obiektach Komendy Powiatowej PSP z wykorzystaniem pojazdów i sprzętu specjalistycznego. Celem szkolenia jest przygotowanie strażaków ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznają organizację łączności, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, wykorzystanie drabin pożarniczych, a także zagadnienia BHP na miejscu akcji ratowniczej. 

Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach specjalistycznych przewidzianych dla strażaków-ochotników. Absolwenci kursu zwiększą potencjał ratowniczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Brzeskiego.

Na szkolenia kierują jednostki OSP, a listy zatwierdzają poszczególne Urzędy Gminy.

Szczegółowe informacje na stronie straz.brzesko.pl <==

IB