Don't Miss
Home » Wiadomości » Udany rok Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Poręby Spytkowskiej / zdjęcia

Udany rok Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Poręby Spytkowskiej / zdjęcia

Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze to mimo wszystko niezbyt częsty widok w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Do ich prowadzenia – tak aby były atrakcyjne dla młodych adeptów służby ratowniczej potrzeba zarówno sporo zapału ze strony opiekunów, jak i pomysłowości. Tego wszystkiego nie brakuje na pewno druhom z OSP Poręba Spytkowska.

Od 2017 r. działa tam Dziecięca Drużyna Pożarnicza, która w swoich szeregach skupia 30 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W tej grupie jest siedem dziewczynek oraz dwudziestu trzech chłopców. Najmłodsze dziecko ma tylko 3 lata! Młody człowiek jest bardzo podatny na wzorce i takich też szuka będąc w drużynie pożarniczej. Duża w tym rola opiekujących się nimi druhen: Moniki Adamczyk i Pauliny Put, a także instruktorów i naczelnika OSP.

Spotkania małych strażaków obejmują m.in. musztrę strażacką, szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia ratowniczo – gaśnicze, spotkania z innymi służbami (Policją, Państwową Strażą Pożarną, ratownikami medycznymi, itp.), a także wiele innych ciekawych zajęć związanych z tematyką pożarniczą. Dzieci mają możliwość praktycznego szkolenia, co ułatwi im w przyszłości radzenie sobie z zagrożeniami dnia codziennego. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach dzieci uczą się empatii, dyscypliny i sposobów niesienia pomocy. Ochotnicza Straż Pożarna otwierając się na pracę z dziećmi chce jednocześnie zwrócić uwagę rodziców na to, jak ich pociechy spędzają wolny czas. Ta propozycja jest równocześnie skierowana do dorosłych – by rodzinnie działać w straży pożarnej.

Mijający rok obfitował w szereg wydarzeń w które angażowali się najmłodsi strażacy z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Porębie Spytkowskiej.

Wśród oficjalnych wydarzeń, podczas których młodzi druhowie reprezentowali swoja jednostkę – warto wspomnieć m. in.: udział w zebraniu sprawozdawczym jednostki (9 luty), wielkanocną wartę wraz z dorosłymi strażakami przy Grobie Pana Jezusa w kościele parafialnym, składanie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Brzesku (3 maja), Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Wadowicach (17 maja), asystę w Mszy Świętej z okazji odpustu w parafii w Porębie Spytkowskiej (25 sierpnia), udział w procesji Bożego Ciała (20 czerwca) oraz udział w obchodach Narodowego Dnia Niepodległości w Brzesku (11 listopada).

Strażacka służba to przede wszystkim ćwiczenia i prezentacja swoich umiejętności – tak było m.in. podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Buczu, czy też w trakcie II Małopolskich Dni Ratownictwa, których głównym organizatorem była właśnie jednostka OSP z Poręby Spytkowskiej.

Młodzi druhowie poznają specyfikę działań ratowniczych odwiedzając inne służby m.in. strażaków i policjantów z Komend Powiatowych w Brzesku.

Służba – to jednak nie tylko oficjalne uroczystości i szkolenie. To także czas na spotkania, zabawę i miłe niespodzianki stanowiące nagrodę za podjęty trud i zaangażowanie. Tak było m.in. 7 grudnia, gdy podczas spotkania ze Świętym Mikołajem oraz Burmistrzem Brzeska Tomaszem Latochą dzieci otrzymały słodkie upominki. W tym roku dzięki dofinansowaniu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za kwotę 5 tysięcy złotych udało się również zakupić Koszarówki dla wszystkich druhów z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Porębie Spytkowskiej. Mundury koszarowe wzorowane na nowoczesnych ubraniach strażackich w kolorze piaskowym to również ciekawa forma nagrody oraz budowy tożsamości jednostki.

Nauka poprzez zabawę w ramach Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z pewnością zaprocentuje za kilka lat. Bowiem im szybciej w młodym człowieku zaszczepi się pasję i chęć niesienia pomocy innym – tym pewniejszym jest, że w przyszłości będzie on gotowy by godnie zastępować swoich kolegów w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej. Wychowywana właśnie w takim duchu młodzież za kilka lat będzie jechała w czerwonym samochodzie, ratowała życie i mienie drugiego człowieka, czy też ściągała przysłowiowego kota z drzewa. Wszystko to w myśl dewizy strażackiej – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”..


IB