Don't Miss
Home » Wiadomości » Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy

Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy

partnerstwo1-nW dniu 19 lutego 2013 r w Urzędzie Gminy w Trzcianie została podpisana „Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy” pomiędzy Gminą Czchów i Gminą Trzciana oraz jednostkami organizacyjnymi tych samorządów: Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, a Szkoła Muzyczną I Stopnia w Trzcinie. Trzecim partnerem umowy jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.

Współpraca będzie obejmowała:

  • rozbudzanie zainteresowań młodzieży muzyką,
  • upowszechnienie dostępu do kształcenia artystycznego,
  • kształtowanie umysłów młodych „artystów” pragmatycznie patrzących na świat, posiadających zdolności do nauki muzyki,
  • doskonalenie kadry nauczycielskiej Szkoły Muzycznej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach oraz Szkoły Muzycznej Trzcianie

Natomiast formy realizacyjne podpisanej umowy to:

  • upowszechnianie dorobku naukowego, doskonalenie kadry pedagogicznej,
  • organizowanie w szkołach lekcji teorii i nauki gry na instrumentach, w których uczestniczyć będą uczniowie oraz nauczyciele Szkół realizujący w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych treści związane z misją szkoły artystycznej.

Umowa umożliwi uczniom współpracujących szkól szerszy dostęp do oferty programowej oraz szerokie możliwości uczestnictwa w konkursach, koncertach, audycjach muzycznych i innych imprezach organizowanych przez poszczególne placówki.

Sygnatariuszami umowy zostali: Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa, Tadeusz Płachta – wiceburmistrz, Józef Nowak – Wójt gminy Trzciana, Andrzej Kącki – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, Marta Nowaczyk-Łapińska – Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, Kazimierz Wojnicki – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach.

um