Nie przegap
Strona główna » Region » Uroczyste otwarcie żłobka w Wojniczu

Uroczyste otwarcie żłobka w Wojniczu

Symbolicznym przecięciem wstęgi 28 lutego dokonało się oficjalne otwarcie Żłobka w Wojniczu – pierwszej takiej placówki na terenie gminy.

Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę funduszom w wysokości 400 000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch+ 2018” oraz środkom z budżetu Gminy Wojnicz. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 650 tyś. zł.  Inwestycja dotyczyła modernizacji pomieszczeń „starej” szkoły  na potrzeby funkcjonowania żłobka dla 20 dzieci.

Pierwsze maluszki zawitały w żłobku już w styczniu. Wówczas rodzice mogli zapoznać się z opiekunkami, zwiedzić wnętrza budynku, sprawdzić standard wykonania i wyposażenia oraz uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania żłobka. Już pierwszego dnia pracy placówki, czyli 23 stycznia 2019 r. pod jej opieką znalazło się 15 maluchów w dwóch grupach wiekowych, do czerwca tego roku liczba podopiecznych placówki zwiększy się do 20.

Otwarcie żłobka w Wojniczu

Otwarcie żłobka w Wojniczu / 28 luty 2019r.

Opublikowany przez Informator Brzeski Czwartek, 28 lutego 2019

28 stycznia br. miała miejsce historyczna chwila. Uroczyście otwarto Żłobek w Wojniczu. Na to niecodzienne wydarzenie przybyło wielu gości. Wśród nich znaleźli się: Wicewojewoda Małopolski – Zbigniew Starzec, Poseł na Sejm RP – Wiesław Krajewski, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego – Jacek Hudyma, asystentka Józefy Szczurek – Żelazko – Wiceminister Zdrowia – Paulina Rudnik, asystent Marty Malec – Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Józef Wojnicki, przedstawiciele Rady Miejskiej w Wojniczu, dyrektorzy placówek oświatowych
z terenu gminy Wojnicz, pracownicy urzędu gminy i podległych jednostek, lokalne media oraz pozostali goście.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitał Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk, po czym nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Następnie uroczystość uświetnił występ artystyczny uczennic 3 kl. Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu, który został przygotowany specjalnie na ten dzień.

Po pokazie zaproszeni goście w okolicznościowych przemówieniach gratulowali władzom gminy tak ważnej
i udanej inwestycji, a dzieciom i pracownikom życzyli radości z pobytu w nowej placówce. Odczytane zostały również listy okolicznościowe od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej, Wiceminister Zdrowia – Józefy Szczurek – Żelazko oraz Marty Malec – Lech – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podczas oficjalnych wystąpień w swoim przemówieniu Burmistrz Wojnicza podkreślał, że żłobek jest nowocześnie i kompleksowo wyposażony na miarę XXI wieku. Sale są przystosowane do wieku dzieci, a każde dziecko ma zapewnioną swoją bezpieczną przestrzeń. – Nowo powstały żłobek przygotowany został na miarę dwudziestego pierwszego wieku – jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny, i jestem przekonany, że będzie wizytówką naszej gminy. Piękny budynek to tylko część żłobka. Zasadniczą i najważniejszą jej wartość stanowić będą dzieci. To dla nich ma to być miejsce szczególne, miejsce, do którego chętnie co dzień będą przychodzić, gdzie będą czuć się dobrze. Placówka wyposażona została w szereg pomocy dydaktycznych i posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, które pozwolą sprawować bezpieczną i należytą opiekę nad rozwojem naszych dzieci. Obecnie do placówki może uczęszczać dwadzieścioro dzieci, jednak liczymy, że z czasem ilość podopiecznych żłobka znacznie się zwiększy. – mówił Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała Dyrektorka Żłobka w Wojniczu Magdalena Sakowska, która w swoim wystąpieniu podziękowała za utworzenie placówki.- Ten żłobek jest miejscem, gdzie pełni się opiekę, wychowuje i uczy najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Nie powstałby, gdyby nie inicjatywa i zaangażowanie Pana Burmistrza Tadeusza Bąka, który mimo nie zawsze  sprzyjających okoliczności wytrwale dążył i popierał wszelkie działania  zmierzające do jego powstania – mówiła.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani mieli okazję zwiedzić obiekt, a na koniec wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

wojnicz.pl

Fot. Maciej Mazur

Fot. Maciej Mazur

Opublikowany przez Informator Brzeski Sobota, 2 marca 2019