Don't Miss
Home » Wiadomości » Wakacyjne remonty szkół

Wakacyjne remonty szkół

Zakończono prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyborowie. Korzystając z przerwy wakacyjnej, jak również z wyjątkowo sprzyjających w bieżącym roku warunków atmosferycznych wymieniono pokrycie dachowe na obiekcie szkoły podstawowej i przewiązki, zainstalowano nową instalację odgromową i zamontowano śniegołapy. W budynku szkoły wykonano malowanie sal lekcyjnych II piętra, szatni w nowym budynku szkoły wraz z korytarzem oraz gabinetu lekarskiego. Łączna wartość nakładów na realizację remontu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyborowie zamknęła się kwotą 150 tysięcy złotych.

Okres wakacji sprzyja remontom i inwestycjom w obiektach oświatowych, stąd w niemal wszystkich placówkach na terenie gminy Borzęcin prowadzono w mniejszym lub większym zakresie niezbędne prace. W szkole w Łękach wyremontowano instalacje i sanitariaty, w Borzęcinie Górnym wymieniono drzwi wejściowe, wykonano malowanie sal dwóch klasopracowni i kuchni przedszkolnej oraz wymieniono i uzupełniono posadzki na schodach wejściowych zewnętrznych, natomiast w Borzęcinie Dolnym wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na placu przyszkolnym – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Do końca bieżącego roku gmina Borzęcin planuje zrealizować prace związane z remontem placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łękach i urządzeniem placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.

— [gall]