Don't Miss
Home » Wiadomości » Walka z bezrobociem w gminie Gnojnik

Walka z bezrobociem w gminie Gnojnik

gnojnik-nGmina Gnojnik nie bagatelizuje problemu bezrobocia. Wspiera bezrobotnych poprzez organizację miejsc pracy w formie prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dla osób młodych organizowane są staże. Wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizowany jest program „Konserwator”. Urząd Gminy stara się wspierać bezrobotnych poprzez zatrudnianie w formie prac interwencyjnych i robót publicznych. Razem z Gminą Iwkowa i Czchów realizowany jest projekt systemowy: „Jesteśmy Najlepsi”, w ramach którego odbywają się różne kursy.

IB