Don't Miss
Home » Wiadomości » Woda z wodociągu gminnego niezdatna do picia

Woda z wodociągu gminnego niezdatna do picia

gnojnik-nUrząd Gminy Gnojnik informuje, że badanie laboratoryjne próbki wody pobranej z wodociągu gminnego, z kranu w Urzędzie Gminy Gnojnik wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli.

W związku z powyższym woda z wodociągu gminnego nie nadaje się do bezpośredniego spożycia, woda nadaje się jedynie do celów gospodarczych. Informujemy, że jakość wody w sieci wodociągowej będzie na bieżąco monitorowana do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.
Beczkowóz z wodą do celów spożywczych zostanie podstawiony pod Dom Strażaka w Gnojniku.

ug