Don't Miss
Home » Wiadomości » Wójt Kwaśniak z medalem za wielokadencyjność

Wójt Kwaśniak z medalem za wielokadencyjność

W Kleszczowie, najbogatszej gminie w Polsce odbyła się Ogólnopolska Konferencja „28 Lat Samorządowej Polski”, która była okazją do podsumowania osiągnięć odrodzonego w 1990 roku samorządu terytorialnego. Na to wydarzenie zaproszono nie tylko wielokadencyjnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale również przedstawicieli gmin – liderów rozwoju w poszczególnych regionach kraju. W trakcie debaty dyskutowano o sukcesach i porażkach samorządów oraz o granicach finansowania przez gminy, z kieszeni mieszkańców zadań leżących w obowiązkach Państwa.

Konferencja była okazją do wyróżnienia wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy swoją funkcję pełnią od wielu kadencji. Wójt Janusz Kwaśniak, który sprawuje swój mandat nieprzerwanie od 1998 roku został wyróżniony srebrnym medalem za wielokadencyjność.

– Medal ten dedykuję mieszkańcom gminy Borzęcin, którzy nieprzerwanie od 1998 roku w kolejnych wyborach samorządowych powierzają mi stery kierowania gminą. Ten wyraz zaufania jest dla mnie nie tylko powodem do satysfakcji, ale również potwierdzeniem, że właściwie wywiązuję się ze swoich obowiązków – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W gronie wyróżnionych znaleźli się ci włodarze gminy, którzy swoją funkcję pełnili przez kilka kadencji.

— [RB]

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl

MATERIAŁ SPONSOROWANY

https://www.facebook.com/informatorbrzeski/videos/2191068057773349/