Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Wsparcie dla spółek wodnych w Małopolsce – dotacje dla Szczurowej, Dębna i Czchowa

Wsparcie dla spółek wodnych w Małopolsce – dotacje dla Szczurowej, Dębna i Czchowa

Planowane inwestycje, a także bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych małopolskich spółek wodnych – na ten cel Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2019 roku ponad 400 tys. zł. Wsparcie trafiło do dziewięciu spółek i pięciu związków spółek wodnych działających na terenie regionu. Umowy gwarantujące przyznanie środków finansowych przekazał przedstawicielom spółek wicemarszałek Łukasz Smółka.
 
Łącznie dla gmin z powiatu brzeskiego przyznano dotacje w wysokości – 45 959 zł.
 
Gminna Spółka Wodna w Czchowie 7 000
Gminna Spółka Wodna w Szczurowej 33 959
Gminna Spółka Wodna w Dębnie 5 000

Dofinansowanie przyznane przez Małopolskę pozwoli wesprzeć produkcję rolną oraz chronić mieszkańców regionu przed skutkami powodzi. Umożliwi także prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych.

– Decyzja o przyznaniu wsparcia spółkom wodnym była podyktowana troską o komfort Małopolan. Pomoc finansowa pozwoli usprawnić działanie spółek, a to z kolei przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Dostrzegając potrzebę wsparcia spółek wodnych działających na terenie Małopolski, których zadaniem jest utrzymanie w sprawności systemów melioracyjnych, samorząd województwa przyznał im dotacje w łącznej wysokości 432 tys. zł. Otrzymane pieniądze zostaną przede wszystkim przeznaczone na konserwację i renowację rowów melioracyjnych oraz rurociągów.

Spółki wodne pełnią niezwykle ważną rolę. Urządzenia melioracji wodnych są niezbędne na gruntach – zapobiegają zaleganiu wody, zmniejszają zagrożenie powodziowe, chronią przed suszą, zapobiegają erozji gleby czy polepszają nawodnienie gruntów.

Galeria zdjęć <==

malopolska.pl