Don't Miss
Home » Wiadomości » Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla kolejnych jednostek OSP z powiatu brzeskiego

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla kolejnych jednostek OSP z powiatu brzeskiego

Kolejne środki dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

Kolejne środki dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

W czwartek (10 października 2019 r.) w Tarnowie Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał 16 umów z przedstawicielami samorządu woj. małopolskiego na przekazanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie ofiar przestępstw, zwłaszcza wypadków drogowych.

Łącznie 14 gmin dostanie ponad cztery miliony złotych, za które zostanie zakupiony sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in.: lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze, quady ratownicze, defibrylatory, agregaty prądotwórcze, nożyce hydrauliczne, ubrania specjalistyczne oraz inny sprzęt ratowniczy dla OSP.

Dodatkowo Specjalistyczny Szpital w Tarnowie otrzyma 2 respiratory dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

W Powiecie Brzeskim wsparcie otrzymały następujące jednostki:

Gmina Brzesko: dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 800 tysięcy złotych dla OSP Jadowniki. Wykonawca tej umowy – gmina Brzesko zapewniła 8 tysięcy wkładu własnego, czyli 1%. 

Gmina Dębno: 441 tys. zł to wysokość dotacji, dla jednostek OSP z Gminy Dębno. W ramach pozyskanych środków zostanie zakupione wyposażenie oraz sprzęt strażacki dla jednostek: OSP Dębno, OSP Sufczyn, OSP Jaworsko, OSP Doły, OSP Niedźwiedza, OSP Perła, OSP Łoniowa, OSP Wola Dębińska, OSP Porąbka Uszewska, OSP Maszkienice oraz OSP Łysa Góra. Ostatnia z wymienionych jednostek otrzyma również nowy samochód strażacki. 41 tys. złotych do środki na zakup wyposażenia, natomiast 400 tys. zł wyniesie koszt zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.

Gmina Gnojnik: Ochotnicza Straż Pożarna w Uszwi – Dotacja wynosi 59 000,00 zł., wsparcie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie ofiar przestępstw, zwłaszcza wypadków drogowych. Za dotację zostanie zakupiony sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi tj. quad ratowniczy wraz z przyczepą.

Gmina Szczurowa: dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości 800 tysięcy złotych dla OSP Szczurowa oraz 30 tysiecy dla OSP Górka na zakup sprzętu ratowniczego.

Rozszerzenie formuły działania Funduszu Sprawiedliwości umożliwiło udzielanie wsparcia dla służb ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonych. Chodzi zwłaszcza o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których członkowie w przypadku ponad połowy wypadków drogowych jako pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym.

Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało w ubiegłym roku o przekazaniu strażakom ochotnikom w całym kraju 100 mln zł na specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Funduszu Sprawiedliwości wspiera też szpitale, a także pomaga poszkodowanym poprzez sieć punktów i ośrodków bezpłatnej pomocy w całym kraju. Dzięki temu ofiary przestępstw mogą szybciej wrócić do normalnego życia. Fundusz spełnia w ten sposób ważne zadanie, bo wielu takich pokrzywdzonych przez lata odczuwa skutki dramatycznych wydarzeń i wymaga kompleksowej pomocy.

Co roku w Polsce około 200 tys. osób pada ofiarą przestępstw. Znaczna część z nich to kobiety i dzieci. Państwo ma obowiązek niesienia im pomocy. Obowiązek ten realizuje właśnie Fundusz Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Do Funduszu trafiają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Fundusz te pieniądze przekazuje na mądre i dobre cele.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości / IB