Don't Miss
Home » Wiadomości » Wybory sołeckie w Gminie Dębno

Wybory sołeckie w Gminie Dębno

Wybory sołeckie w Gminie Dębno

Wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Dębno ogłosił Wójt gminy Dębno Grzegorz Brach. Odbędą się one w związku z upływem kadencji we wszystkich sołectwach w okresie od 18 marca do 16 kwietnia tego roku.

Mieszkańcy wybierać będą swoich przedstawicieli w sołectwach podczas zebrań wiejskich zwołanych w tym celu. Zarówno sołtysi jak i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydatów na sołtysów i członków Rad Sołeckich zgłasza się na zebraniach.

Aby wybory były ważne konieczna jest obecność co najmniej 10 procent uprawnionych do glosowania. W razie braku wymaganego quorum jeszcze tego samego dnia odbędzie się drugie głosowania, które wyznaczone będzie nie wcześniej niż 15 minut po upływie pierwszego terminu.

Szczegółowy harmonogram zebrań w poszczególnych sołectwach wygląda następująco:

1. Sołectwo Maszkienice – Dom Ludowy – 18.03.2011 r. godz. 18:00
2. Sołectwo Doły – Dom Wiejski – 18.03. 2011 r. godz.18:00
3. Sołectwo Jastew – Dębińskie Centrum Kultury – 20.03.2011 r. godz. 17:00
4. Sołectwo Łoniowa – Remiza OSP – 20.03.2011 r. godz. 17:00
5. Sołectwo Sufczyn – Remiza OSP – 20.03.2011 r. godz. 18:00
6. Sołectwo Perła – Remiza OSP – 24.03.2011 r. godz. 18:00
7. Sołectwo Porąbka Uszewska – Remiza OSP – 27.03.2011 r. godz. 16:00
8. Sołectwo Jaworsko – Remiza OSP – 27.03.2011 r. godz. 17:00
9. Sołectwo Wola Dębińska – Urząd Gminy Dębno /sala narad/ – 01.04.2011 r. godz. 18:00
10. Sołectwo Niedźwiedza – Remiza OSP – 03.04.2011 r. godz. 18:00
11. Sołectwo Łysa Góra – Zespół Szkolno-Przedszkolny – 03.04.2011 r. godz. 18:00
12. Sołectwo Biadoliny Szlacheckie – Dom Kultury – 15.04.2011 r. godz. 19:00
13. Sołectwo Dębno – Zespół Szkolno-Przedszkolny – 16.04.2011 r. godz. 18:00

IB