Don't Miss
Home » Wiadomości » Z Brzeska na Europejski Kongres Gospodarczy

Z Brzeska na Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa Europy Centralnej. Co roku bierze w nim udział ponad osiem tysięcy uczestników nie tylko z Europy ale z całego świata, którzy w ciągu trzech dni odbywają tysiące spotkań biznesowych. Wszystko to obserwuje ponad pięciuset dziennikarzy z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych mediów międzynarodowych. Tegoroczne forum dało możliwość poruszenia wielu ważnych dla gospodarki tematów. Uczestnicy dyskutowali, między innymi, jak zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w kontekście rozwoju innowacyjności, tak aby była w stanie z powodzeniem rywalizować na coraz bardziej wymagającym światowym rynku z najbardziej nawet dynamicznymi gospodarkami świata. Wiele uwagi poświęcone zostało obawom związanym ze spadkiem skłonności do inwestowania, która jak się okazało wynika z poczucia braku stabilności prawnej oraz ekonomicznej. Nie zabrakło również dyskusji z człowiekiem, demografią i pracą w centrum uwagi, bo przecież człowiek i jego kondycja jest podstawą budowy każdego sukcesu.

Podczas Kongresu odbywa się wiele paneli dyskusyjnych, w trakcie których najlepsi specjaliści z określonych zagadnień przedstawiają swoje propozycje rozwiązań dla pojawiających się wyzwań.

Jedna z ciekawszych dyskusji, dotykających wyzwań demograficznych stojących przed Polską odbyła się podczas panelu, w którym uczestniczyli między innymi dwaj byli ministrowie finansów Stanisław Kluza i Paweł Wojciechowski Główny Ekonomista ZUS oraz Tomasz Latocha, który do udziału w Kongresie i uczestnictwa panelach dyskusyjnych został zaproszony jako V-ce Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ale pełni jeszcze funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu brzeskiego, więc posiada cenne doświadczenie społecznika twardo stąpającego po gruncie i mającego kontakt z tzw. „realem” co często umyka politykom od wielu lat żyjących jedynie na „salonach” i oceniających świat jedynie ze statystyk i sprawozdań.

W trakcie dynamicznej dyskusji uczestnicy bardzo głęboko przeanalizowali aktualne trendy demograficzne, ich potencjalne skutki społeczne i gospodarcze, w tym strukturę społeczeństwa, oraz wyzwania cywilizacyjne. Uczestnicy zwrócili uwagę na bardzo ważną rolę samorządów i rządu w stymulowaniu dzietności, tj. stwarzania takich warunków, aby Polacy decydowali się na zakładanie rodzin, oraz kolejne dzieci. To zaś jest możliwe jedynie w warunkach poczucia bezpieczeństwa socjalnego, czyli ogólnego optymizmu związanego z perspektywami zatrudnienia, osiągania satysfakcjonujących dochodów itp.

Przy krytycznym poziomie zastępowalności pokoleniowej który statystycznie obecnie w Polsce wynosi zaledwie 1,37 dziecka na kobietę Polska jest outsiderem będąc na 25 miejscu wśród 27 państw europejskich. Aby zapewnić tzw. prostą zastępowalność pokoleniową, ten wskaźnik powinien wynosić 2,15 dziecka na kobietę. Jak z tego widać, nasze społeczeństwo w tragicznym tempie się starzeje, co, jeżeli tendencje się nie odwrócą, grozi nam katastrofą demograficzną i gospodarczą, bo żaden system zabezpieczeń społecznych nie wytrzyma takiej struktury demograficznej, gdzie większość społeczeństwa to ludzie starzy, w wieku już poprodukcyjnym.

Poruszone zostały sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym, skalą oraz związanych z ty zagrożeniach modelu osiedleńczego przy dużym napływie imigrantów zarobkowych z Ukrainy i Białorusi.

Wyjątkowe zainteresowanie wywołał panel zamykający Europejski Kongres Gospodarczy zatytułowany „Przemysł czasu wolnego”, który planowo powinien trwać półtorej godziny a trwał o godzinę dłużej. Do panelu, jako eksperta zaproszono również Wiceprezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Tomasza Latochę, byłego Premiera i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, oraz innych ekspertów z kraju i zagranicy. Tym razem w dyskusji przeplatały się tematy, które wiązały atrakcyjność turystyczną regionów oraz napływ inwestycji. Tomasz Latocha korzystając ze swojego bardzo bogatego doświadczenia jako V-ce Prezesa MARR S.A która od lat inicjuje i uczestniczy w wielu interesujących przedsięwzięciach gospodarczych w całej Małopolsce w niezwykle ciekawy sposób pokazał małopolskie osiągnięcia promując przy tym inteligentne specjalizacje naszego województwa, czym zbudził ogromne zainteresowanie zarówno pozostałych uczestników panelu jak i pełnej sali słuchaczy.

Przydało się osobiste doświadczenia związane choćby z promocją produktów lokalnych, tj. produktów które są zarejestrowane w Unii Europejskiej jako lokalna specjalność danego regionu, co zapobiega ich podrabianiu. Do takich produktów należą np. słynny Oscypek, Bryndza Podhalańska, Suska Seklońska itp. Z 36 produktów regionalnych z Polski posiadający certyfikat UE aż11 pochodzi z Małopolski. Prezes Latocha opowiedział jeszcze o parkach rozrywki, zabytkach a nawet o …….duchach lokalnych, czym zbudził autentyczne zainteresowanie słuchaczy. Takich doświadczeń nie posiadali pozostali paneliści, którzy na równi z licznie wypełniającymi salę słuchaczami dowiadywali się o ogromnym turystycznym potencjale Małopolski.


IB

FOT. ELIZA MADEJ