Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZCHOWIE – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZCHOWIE – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia powstania szkoły. Nowoczesny i funkcjonalny budynek, świetnie wyposażone pracownie zwłaszcza kształcenia zawodowego oraz zadowalające osiągnięcia dydaktyczne – szkoła otrzymała w latach 2017 i 2018 wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych ,,Perspektywy” uzyskując honorowy tytuł Brązowej Szkoły, a w roku 2019 w tym samym rankingu sięgnęła po tytuł Srebrnej Szkoły. Coroczne otrzymanie tytułu to efekt systematycznej pracy nauczycieli i uczniów.

Warto również podkreślić, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie pozyskuje wielość środków z funduszy europejskich – początkowo w ramach programu Leonardo da Vinci, a potem programu Erasmus, w celu organizowania praktyk zawodowych. Uczniowie technikum wzbogacali swoją wiedzę w dziedzinie kształcenia praktycznego od 2007 roku, poznając rynki pracy w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Dzięki realizowanym przez Powiat Brzeski projektom edukacyjnym, uczniowie mają możliwość ukończenia atrakcyjnych szkoleń, kursów oraz odbywania staży zawodowych w wybranych firmach i urzędach. W ramach projektu ,,Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół -utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” uczniowie uczestniczyli w kursach m.in.: baristy, kelnera, operatora wózków widłowych, prawa jazdy, obsługi programów Subiekt i Płatnik. Ciekawą i nowoczesną formą kształcenia realizowaną w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna” są prowadzone dla uczniów zajęcia on-line z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wzbogacone o wizyty na tych uczelniach.

Obecnie czchowska szkoła ponadgimnazjalna kształci młodzież w branżowej szkole I stopnia i w technikum. W roku szkolnym 2019/2020 przygotowana została oferta edukacyjna dla uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum:
– technik ekonomista,
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik informatyk.

Dla uczniów, którzy chcą zdobyć zawód w branżowej szkole I stopnia skierowana jest oferta nauki:
– w zawodzie kucharz (zajęcia teoretyczne i praktycznej nauki zawodu odbywają się szkole)
– w klasie wielozawodowej (zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole, a praktyczna nauka zawodu u pracodawcy zgodnie z wybranym zawodem).

W ofercie znajduje się propozycja nauki w liceum ogólnokształcącym w klasach z przedmiotami rozszerzonymi chemią i biologią oraz językiem angielskim i geografią.


sp