Don't Miss
Home » Wiadomości » Zmiany w zameldowaniu- Teraz można to zrobić przez Internet

Zmiany w zameldowaniu- Teraz można to zrobić przez Internet

Żeby się zameldować, nie będzie trzeba już iść do urzędu. Można to zrobić przez Internet. Od poniedziałku 1 stycznia 2018r. obowiązują zmiany w zameldowaniu.

E-meldunek
Aby zameldować się przez Internet, należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl. Warunkiem skorzystania z tej formuły jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP albo podpisu elektronicznego.
Profil ePUAP umożliwia podpisywanie i wysyłanie dokumentów urzędowych przez Internet. Można go założyć między innymi za pomocą internetowego konta bankowego.

Obowiązek meldunkowy
Obecnie meldunek nie jest wpisywany do dowodów osobistych, ale nadal obowiązuje. Każda osoba z polskim obywatelstwem przebywająca na terenie RP powinna zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dni.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Zameldowanie i wymeldowanie
Znowelizowana ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego przy użyciu jednego formularza (dotyczy to też zameldowania na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego).
Wcześniej planowano, że od 2018r. w ogóle zniknie obowiązek meldunkowy. Tak się nie stało, bo MSWiA uznało, że pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej, chodzi m.in. o głosowanie w wyborach oraz o świadczenia społeczne, emerytury i renty.

PESEL od razu z dowodem
Zmiany umożliwiają otrzymanie numeru PESEL przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego. Obecnie obywatele polscy zamieszkujący w Polsce, którzy nie mają numeru PESEL, a chcący otrzymać dowód osobisty, muszą w pierwszej kolejności ubiegać się o numer PESEL, składając wniosek do organu gminy, a dopiero potem wnioskować o wydanie dowodu osobistego.

PESEL dla cudzoziemców
Zmianyw ustawie o ewidencji ludności dotyczą także przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL obcokrajowcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski.

UG Szczurowa