Don't Miss
Home » Wiadomości » „Kwartet na Przedgórzu” – szkolenie

„Kwartet na Przedgórzu” – szkolenie

W środę 15 lutego w Urzędzie Miasta w Brzesku odbyło się pierwsze szkolenie dla beneficjentów z gminy Brzesko chcących realizować zadania w ramach naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu” działanie „Małe Projekty”. Szkolenie prowadziła Joanna Zabor – Adamska. Od 28 lutego rozpocznie się przyjmowanie wniosków i będzie trwało przez miesiąc do 28 marca bieżącego roku. Pozytywne zaopiniowanie wniosku umożliwi otrzymanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Kwota refundacji może wynieść do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Nie wyniesie jednak więcej niż 25 000 zł na projekt. Wysokość dostępnych środków w 2012 roku wynosi 1.100.000 zł.
W następnych tygodniach odbędą się szkolenia w innych miejscowościach należących do Stowarzyszenia. W spotkaniach tych można wziąć udział bez względu na gminę zamieszkania. W marcu Stowarzyszenie zaprasza na indywidualne spotkania konsultacyjne, podczas których będzie można szczegółowo przedyskutować przygotowywany wniosek z konsultantem. Będzie także możliwość napisania takiego wniosku wspólnie z konsultantem. Pula środków w tegorocznym naborze przewyższa sumę wszystkich dotychczasowych naborów co stwarza duże szanse na zakwalifikowanie projektu do realizacji.
Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są osoby fizyczne, pełnoletnie, mieszkające  na obszarze gmin: Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, a także osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. W szczególności kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, posiadające siedzibę na wymienionym obszarze lub prowadzące na tym obszarze działalność.
Działanie w ramach „Małych Projektów” przyczynia się do rozwoju terenów wiejskich, a  w szczególności do poprawy jakości życia, wykorzystania oraz zachowania zasobów dziedzictwa kultury i przyrody, a także do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

Dla wnioskodawców w zbliżającym się naborze zaplanowano spotkania doradcze:

• 02.03.2012 (piątek) godz. 9–12 – BRZESKO – Punkt  Informacyjny Stowarzyszenia, Pl. Kazimierza Wielkiego 8 p. 104 (budynek Multimedia)

• 02.03.2012 (piątek) godz. 14–17 – RADŁÓW– Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Pl. Kościuszki 3

• 13.03.2012 (wtorek) godz. 9–12 – DĘBNO – Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240

• 13.03.2012 (wtorek) godz. 14–17 WARYŚ – Dom Wiejski, Waryś 327 A

• 22.03.2012 (czwartek) godz. 11-14  – WARYŚ – Dom Wiejski, Waryś 327A

• 26.03.2012 (poniedziałek) godz.14-17 – WARYŚ – Dom Wiejski, Waryś 327A

Z uwagi na indywidualny charakter doradztwa prosimy o wcześniejsze zapisy w Biurze Stowarzyszenia: 14 684 66 66 /883 599 699

lub biuroprzedgorze@gmail.com.

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

IB