Nie przegap
Strona główna » Tag: szkolenie

Archiwum tagów: szkolenie

Przeszkoleni strażacy ochotnicy

3 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków OSP z zakresu „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP” (Dowódców OSP). Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności ...

Czytaj więcej »

Kolejni strażacy przeszkoleni / zdjęcia

W poniedziałek 18.11.2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. 27 druhów zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Celem szkolenia było przygotowanie ich do bezpiecznego i sprawnego wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych oraz podczas zdarzeń drogowych. Szkolenie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak wypadki drogowe; budowę pojazdów samochodowych; hydrauliczne urządzenia ratownicze;  organizację ...

Czytaj więcej »

Szczurowa / Cenoma szkoli potencjalnych beneficjentów

Nadwiślańska Grupa Działania – E.O.CENOMA rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Lokalnej Grupy Działania w każdej gminie członkowskiej wchodzącej w skład Nadwiślańskiej Grupy Działania – E.O.CENOMA. Spotkania skierowane są w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Podczas konsultacji będą omawiane w szczególności warunki ...

Czytaj więcej »

Szkolenie w zakresie zakładania, pielęgnacji i ochrony plantacji borówki wysokiej w gminie Iwkowa

Z inicjatywy kierownika brzeskiego ODR-u Andrzeja Gmiąta, przy wsparciu samorządu i wójta gminy Bogusława Kamińskiego, udało się zaprosić Michała Malickiego – doradcę sadowniczego z rejonu „największego sadu Europy” czyli z okolic Grójca. Szkolenie dotyczyło uprawy borówki wysokiej. Po części teoretycznej, która odbyła się w sali kamiennej na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy, uczestnicy szkolenia wybrali się na nasze „rodzime” plantacje ...

Czytaj więcej »

Odbudowa drużyny OSP Bucze

Wszystko wskazuje na to, że po wielu latach niemocy Bucze doczeka się wyszkolonej drużyny OSP. Kilku mieszkańców tej miejscowości niedawno zdało egzaminy I stopnia, a teraz zdobywają uprawnienia II stopnia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Cały kurs trwa około 6 tygodni (140 godzin zajęć), a zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Szkolenie obejmuje m. in. obsługę ...

Czytaj więcej »

Nowoczesny dron z kamerą termowizyjną w rękach ochotników z Górki

Pod koniec ubiegłego roku strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Górki zakupili sprzęt do działań ratowniczych w postaci drona. Jest to najnowocześniejszy i w pełni profesjonalny sprzęt, który będzie wykorzystywany do akcji poszukiwawczo-ratowniczych, monitorowania infrastruktury przeciwpowodziowej i prowadzenia sprawnych ewakuacji podczas ewentualnych zagrożeń powodzią. Podczas dużych pożarów obszarów leśnych czy też budynków mieszkalnych w szybki i skuteczny sposób z wykorzystaniem ...

Czytaj więcej »

LGD „Kwartet na Przedgórzu” zaprasza na szkolenia!

JAK ZDOBYĆ POMOC NA PODEJMOWANIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ? Wszystkich, którzy planują założyć własną firmę lub rozwinąć już działającą, zapraszamy na szkolenia dotyczące możliwości otrzymania pomocy finansowej. Podejmujący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o 50 000 lub 70 000 zł, natomiast w najbliższych naborach maksymalna kwota na rozwój funkcjonującej firmy to refundacja połowy kosztów projektu, nie większa jednak niż 170 ...

Czytaj więcej »

Brzesko. Szkolenie Dowódców OSP „Współpraca z mediami”

W dniu 3 października 2018 r. w ramach szkolenia dla kierujących działaniem ratowniczym – Dowódców OSP zrealizowano programowe zajęcia „Współpraca z mediami”. Celem zajęć było nabycie przez kursantów umiejętności współpracy z mediami oraz prowadzenia działalności prasowo-informacyjnej związanej z działaniami ratowniczymi. Do udziału w zajęciach poproszono Pana Łukasza Wronę redaktora RDN, TVP 3 KRAKÓW oraz Pana Macieja Mazura redaktora portalu internetowego ...

Czytaj więcej »

Szkolenia dla strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce rozpoczęła realizację projektu „Ochotniczo ale profesjonalnie – szkolenia dla strażaków ochotników”. Głównym celem zadania jest podniesienie kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Szczurowa prowadzące do zwiększenia skuteczności i sprawności podejmowanych przez nich działań ratowniczych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia umiejętności strażaków ochotników, motywowania społeczności lokalnej do podejmowania działań wolontarystycznych oraz krzewienia wśród młodych ...

Czytaj więcej »

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020. 15 czerwca 2015 roku w Szczurowej, ul. Rynek 4, w budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w godzinach od 8:45 do 14:45 odbędzie bezpłatne szkolenie. Skierowane jest ono ...

Czytaj więcej »

Czchów: Szkolenia CAF

Drugi rok trwa realizacja partnerskiego projektu gminy Czchów pn. CAF – podstawa doskonalenia małopolskich JST”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres działań projektowych obejmuje zarówno zakupy wyposażenia, programów IT wspierających pracę urzędu ale także całą gamę szkoleń zawodowych. Aktualnie odbyło się szkolenie z zakresu zamówień publicznych a w najbliższym czasie ...

Czytaj więcej »

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

W dniach 20-21 oraz 27-28 listopada br. w Brzesku odbędą się bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu zarządzania projektami w NGO, zarządzania finansami w NGO, przeglądu funduszy i ich pozyskiwania. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.11. Do wzięcia udziału w projekcie Małopolski Ośrodek Trzeciego Sektora współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Stowarzyszeniem Ars ...

Czytaj więcej »

„Kwartet na Przedgórzu” – szkolenie

W środę 15 lutego w Urzędzie Miasta w Brzesku odbyło się pierwsze szkolenie dla beneficjentów z gminy Brzesko chcących realizować zadania w ramach naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu” działanie „Małe Projekty”. Szkolenie prowadziła Joanna Zabor – Adamska. Od 28 lutego rozpocznie się przyjmowanie wniosków i będzie trwało przez miesiąc do 28 marca bieżącego roku. Pozytywne zaopiniowanie ...

Czytaj więcej »

Szkolenia z LGD

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” ma przyjemność zaprosić na kolejne warsztaty organizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Całkowicie bezpłatne zajęcia adresowane są do WSZYSTKICH mieszkańców z obszaru działania LGD (tj. Gminy Radłów, Gminy Borzęcin, Gminy Dębno i Gminy Brzesko), a w szczególności do sołtysów, przedsiębiorców, Gospodarstw Agroturystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W najbliższym czasie odbędą się: „Warsztaty z Tradycyjnego Pieczenia ...

Czytaj więcej »