Don't Miss
Home » Wiadomości » Szczurowa / Cenoma szkoli potencjalnych beneficjentów

Szczurowa / Cenoma szkoli potencjalnych beneficjentów

Nadwiślańska Grupa Działania – E.O.CENOMA rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez pracowników Lokalnej Grupy Działania w każdej gminie członkowskiej wchodzącej w skład Nadwiślańskiej Grupy Działania – E.O.CENOMA.

Spotkania skierowane są w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji kultury oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas konsultacji będą omawiane w szczególności warunki i sposoby realizacji, rozliczania projektów oraz możliwości uczestnictwa w operacjach.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACJNYCH:

04.04.2019 r. – czwartek
Gmina Szczurowa- biuro LGD – godz. 7:30 – 9.30
Rzezawa – Urząd Gminy Rzezawa – godz. 10:00-12.00
Gmina Bochnia – Wiejski Dom Ludowy w Łapczycy godz. 12.30-14.30
Gmina Drwinia – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli – godz. 15.00 -17:00

05. 04.2019 r. – piątek
Gmina i Miasto Nowe Brzesko – Miejsko-Gminne Centr Kultury I Promocji W Nowym Brzesku godz. 7:30 – 9:30
Miasto i Gmina Kazimierza Wielka – Urząd Miasto i Gmina Kazimierza Wielka – godz. 10:30 -12.30
Miasto i Gmina Koszyce – Urząd Miasta i Gminy Koszyce – godz. 13:00 – 15:00

 

Dodatkowo z zasadami naborów oraz oceny złożonych wniosków można przeczytać w poradniku który zamieszczamy poniżej.

Jak złożyć wniosek – Czytaj więcej

Cenoma / IB