Don't Miss
Home » Wiadomości » Przeszkoleni strażacy ochotnicy

Przeszkoleni strażacy ochotnicy

3 grudnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków OSP z zakresu „Kierowanie działaniem ratowniczym dla członków OSP” (Dowódców OSP).

Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP. Szkolenie odbywało się zgodnie z obowiązującym Program Szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP).

Na egzamin składał się test wiedzy oraz ćwiczenie praktyczne przygotowane przez strażaków JRG Brzesko. 42 druhów zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.

W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego.

Galeria zdjęć <==

IB / PSP Brzesko