Don't Miss
Home » Wiadomości » „Okrągły stół” ds. walki z bezrobociem w Małopolsce

„Okrągły stół” ds. walki z bezrobociem w Małopolsce

Podczas konferencji prasowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Beata Szydło, Andrzej Adamczyk oraz Edward Czesak zapowiedzieli powołanie „Okrągłego stołu” ds. walki z bezrobociem w Małopolsce.
Parlamentarzyści poinformowali, że z olbrzymim niepokojem przyjęli informacje publikowane przez GUS w sprawie poziomu i struktury bezrobocia w Polsce. Wynika z nich, że w Małopolsce, aż 56 % wszystkich bezrobotnych to osoby młode – poniżej 34 r. życia.
W regionie, którego stolicą jest uniwersytecki Kraków, z renomowanymi na całą Polskę i Europę uczelniami wyższymi, problem bezrobocia nie może, aż w takim stopniu dotykać ludzi młodych. Dzięki wiedzy i energii mają oni w sobie przecież ogromny potencjał. Niestety, potencjału tego się nie wykorzystuje.

„Jako parlamentarzyści, przedstawiciele naszej lokalnej społeczności, musimy wspólnie stawić czoła temu problemowi; musimy wziąć odpowiedzialność.
W dzisiejszych czasach rosnące bezrobocie jest jednym z najistotniejszych problemów zarówno w sensie społecznym, ekonomicznym, a także politycznym. Pragniemy zwrócić także uwagę na fakt, że bezrobocie uderza nie tylko w nasze kieszenie, lecz także w zdrowie – fizyczne i psychiczne. Przyczynia się ono do powstawania stanów depresyjnych, powoduje ataki paniki. Nie możemy przejść obok tego problemu obojętnie” – mówiła poseł Beata Szydło – wiceprezes PiS.

W związku z powyższym parlamentarzyści PiS zwołają małopolski „okrągły stół” ds. walki z bezrobociem.

„Chcemy wspólnie, ponad politycznymi podziałami, szukać rozwiązań, które zapobiegałyby rozszerzaniu się plagi bezrobocia w Krakowie i Małopolsce. Do udziału w „okrągłym stole” zaprosimy małopolskich posłów i senatorów wszystkich ugrupowań, przedstawicieli władz centralnych, w osobach Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewody małopolskiego, samorządowców z zarządem województwa małopolskiego na czele. Jesteśmy przekonani, że dyskusja nie może się odbyć bez kierownictwa uczelni wyższych, stowarzyszeń studenckich, a także przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i urzędów pracy” – powiedział poseł Edward Czesak.

„Okrągły stół” ds. walki z bezrobociem zostanie zwołany, ze względu na liczne obowiązki uczestników, w dniu wolnym od pracy, w sobotę, dnia 10 marca 2012 r., o godz. 12.00. Miejsce spotkania zostanie ustalone, o czym, wraz z harmonogramem, posłowie PiS, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformują wszystkich zaproszonych, także media. Posłowie wyrazili nadzieję, że owocem spotkania będą konkretne propozycje dla regionu, które zgłoszone zostaną ponad politycznie, chociażby w formie inicjatyw legislacyjnych. „Wpierw jednak musimy poznać zdanie wszystkich zainteresowanych, w tym także szczególnie środowisk akademickich i młodzieży” – przekonywała poseł Szydło.

Zdaniem posłów PiS rząd Donalda Tuska marnuje potencjał, szczególnie młodych i wykształconych Polaków. Kraj opuściło ponad milion z nich, a mimo to bezrobocie rośnie. W duchu odpowiedzialności za nasz Region i jego mieszkańców, liczą oni na pozytywny odzew, przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Liczymy na wsparcie posłów i senatorów.

„Liczymy na wsparcie posłów i senatorów wszystkich ugrupowań politycznych. Istnieje przecież Małopolski Zespół Parlamentarny w ramach którego wszyscy posłowie zdeklarowali się do działań na rzecz naszego Województwa. Różnie z tymi działaniami bywa o czym przekonaliśmy się podczas dyskusji nad budżetem, kiedy to posłowie PO odrzucili wszystkie ważne dla regionu poprawki. Ufamy, że w tym przypadku będzie inaczej i zadziałamy wspólnie na rzecz Małopolski” – podsumował poseł Andrzej Adamczyk.

Justyna Wójtowicz-Woda
Kierownik Biura Poselskiego Posła Edwarda Czesaka